Μενού Κλείσιμο

Τι πρέπει να προσέξετε κατά τη σύναψη του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου

●Να ελέγξετε την πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου σας. Εάν διαπιστώσετε ότι δεν είναι σύμφωνη με αυτά που μας ζητήσατε, με την πρόταση ασφάλισης ή με τα στοιχεία που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματός σας, να μας την επιστρέψετε αμέσως προκειμένου να την τροποποιήσουμε.

●Να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους ασφάλισής σας, για να ενημερωθείτε πλήρως για όλα όσα ισχύουν για την ασφαλιστική κάλυψη του αυτοκινήτου σας και της αστικής σας ευθύνης έναντι τρίτων.

●Να φροντίσετε ώστε η άδεια οδήγησής σας να είναι πάντα σε ισχύ και να μην έχει λήξει. Πριν από την κάθε λήξη της, να φροντίζετε για την έγκαιρη ανανέωσή της.

●Να μην επιτρέπετε την οδήγηση του αυτοκινήτου σας από «νέο» οδηγό, δηλαδή από άτομο ηλικίας κάτω των 23 ετών ή που έχει αποκτήσει την άδεια οδήγησής του σε διάστημα μικρότερο των δώδεκα (12) μηνών, εφόσον δεν το έχετε δηλώσει κατά τη σύναψη της ασφάλισης, ώστε να ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισμό του ασφαλίστρου. Η πιο πάνω σύσταση δεν ισχύει στην περίπτωση που το αυτοκίνητο ανήκει σε νομικό πρόσωπο.

●Να ελέγχετε την τρέχουσα εμπορική αξία του αυτοκινήτου σας σε ετήσια βάση και αν χρειάζεται να την αναπροσαρμόζετε, εφόσον το ασφαλίζετε για πυρκαγιά, κλοπή ή ίδιες ζημίες.

●Να μην παραλείψετε να μας ενημερώσετε για οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία ή στην κυριότητα του αυτοκινήτου σας, που θα συμβεί κατά τη διάρκεια της ασφάλισης.

 

Συμβουλές από τις Ασφάλειες Σούμπασης

 

 

 

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ