Μενού Κλείσιμο

Δήλωση Συμμόρφωσης

Η εταιρεία ΠΑΠΑΠΡΙΝΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. και το ειδησεογραφικός ιστότοπος eptanews.gr συμμορφώνονται με Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της

Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο (L 63)