Μενού Κλείσιμο

PrivacyStatement

Η Υπεύθυνη Επεξεργασίας εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΑΠΡΙΝΤ Μ.Ι.Κ.Ε» (εμπορικές επωνυμίες Εφημερίδες Επτά & Πολιτεία και Τυπογραφείο PrintXpress), που εδρεύει στην Κατερίνη, Αγίας Λαύρας 33 (από δω και μπρος αναφέρεται ως «η Εταιρεία»), χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας αυστηρά και μόνο για τους παρακάτω λόγους, πάντοτε σύμφωνα με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο, όπως αυτό ορίζεται από το Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Σκοπός επεξεργασίας των Δεδομένων από την Εταιρεία είναι η παροχή ενημερωτικού, ειδησεογραφικού & ψυχαγωγικού υλικού, αλλά και η παροχή σχετικού ενημερωτικού υλικού & προσφορών από την Εταιρεία για τα προϊόντα, τις δράσεις και τα νέα της. Συλλέγεται πάντοτε ο μικρότερος δυνατός αριθμός δεδομένων, για την παροχή εξατομικευμένων και σχετικών υπηρεσιών για τον χρήστη.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε:

(α) για την Πολιτική Προστασίας της Εταιρείας και δη για τα δικαιώματα σας σε σχέση με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (και συγκεκριμένα τα δικαιώματα της ενημέρωσης, της πρόσβασης, της διόρθωσης, της διαγραφής, του περιορισμού, της φορητότητας και της εναντίωσης).

(β) ειδικότερα για την τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας, αρμόδιο πρόσωπο επικοινωνίας, ορισμένο από την Εταιρεία, είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (κ. Παπακώστας Δημήτριος του Κωνσταντίνου) τον οποίο μπορείτε να αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@eptanews.gr και στον οποίο μπορείτε να απευθύνετε τυχόν αίτημά σας για άσκηση κάποιου εκ των δικαιωμάτων σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.

(γ) πως διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συναίνεση που παρέχεται σήμερα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο dpo@eptanews.gr ή μέσω τηλεφώνου στο +30 23510 36 411.

Η εταιρία δεσμεύεται να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, αυστηρά και μόνο στο προαναφερόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο.