Μενού Κλείσιμο

Τι καλύπτει η Οδική Βοήθεια?

Η οδική βοήθεια καλύπτει:

 

1.Την επιτόπια επισκευή του οχήματος, εφόσον είναι δυνατή.

2.Την επαναφορά του οχήματος σε δημόσιο δρόμο,

3.Τη μεταφορά του οχήματος σε συνεργείο ή τό­πο επιλογής του ασφαλισμένου.

4.Τη μετακίνηση των ασφαλισμένων επιβατών από το σημείο ακινητοποίησης (βλάβη ή ατύχημα) ή κλοπής (εφόσον έχει δηλωθεί στις αρμόδιες αρχές)του ασφαλισμένου οχήματος,

5.Παραμονή των ασφαλισμένων σε ξενοδοχείο, έως και 3 ημέρες,

6.Τις υπηρεσίες επαγγελματία οδηγού,

7.Την εξεύρεση ανταλλακτικών,

8.Την απώλεια κλειδιών. Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος κλειδώσει τα κλειδιά του ασφαλισμένου αυτοκινήτου στο εσωτερικό του οχήματος ή σε περίπτωση απώλειας των κλειδιών αυτών, ο Πάροχος της Υπηρεσίας αναλαμβάνει να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να βοηθήσει τον ασφαλισμένο.

Συγκεκριμένα, αναλαμβάνει εναλλακτικά:α.την αποστολή του δεύτερου σετ κλειδιών – εάν υπάρχουν – στον τόπο, όπου βρίσκεται ο ασφαλισμένος,β.τη μεταφορά του οχήματός του, εφόσον αυτό είναι εφικτό, σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή αντιπροσωπεία επιλογής του ασφαλισμένου, είτε εντός του νομού ακινητοποίησης του ασφαλισμένου οχήματος, είτε εντός του νομού, του τόπου συνήθους διαμονής του ασφαλισμένου. 9.Την παροχή βοήθειας σε περίπτωσης έλλειψης καυσίμων.

Σε περίπτωση ακινητοποίησης του ασφαλισμένου οχήματος, λόγω έλλειψης καυσίμου, ο Πάροχος της Υπηρεσίας θα φροντίσει για τη μεταφορά του ασφαλισμένου οχήματος στο πλησιέστερο πρατήριο καυσίμων.

Συμβουλές από τις Ασφάλειες Σούμπασης

 

 

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ