Μενού Κλείσιμο

Φιλικός διακανονισμός τροχαίων ατυχημάτων – Ασφάλειες Σούμπασης

Ποιον καλύπτει

Τον ιδιοκτήτη, τον εκάστοτε νόμιμο οδηγό, καθώς και τους επιβαίνοντες στο ασφαλισμένο όχημα.

 

Πότε καλύπτει

Όταν το ασφαλισμένο όχημα εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, χωρίς υπαιτιότητα ή με συνυπαιτιότητα του οδηγού του.

 

Τι καλύπτει

 1. Ατυχήματα με υλικές ζημίες και σωματικές βλάβες
 2. Ατυχήματα με σύγκρουση μεταξύ οχημάτων , ασφαλισμένων για την αστική τους ευθύνη από συμβαλλόμενες στην συμφωνία του φιλικού διακανονισμού ασφαλιστικές εταιρείες.
 3. Ατυχήματα χωρίς σύγκρουση μεταξύ των εμπλεκομένων οχημάτων, που προκλήθηκαν όμως από μεταφερόμενο φορτίο ή από διαρροή υγρών ή υγραερίων κάθε φύσης που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία των οχημάτων ή από εξάρτημα που αποσπάστηκε από εμπλεκόμενο όχημα.

 

Με ποιες προϋποθέσεις

 1. Να συμπληρωθεί και να συνυπογράφει από τους δύο εμπλεκόμενους οδηγούς η Φιλική Δήλωση Τροχαίου Ατυχήματος ( Φ.Δ.)
 2. Σε περίπτωση που τέτοια δήλωση δεν έχει συμπληρωθεί ή κατά το ατύχημα έχουν προκληθεί σωματικές βλάβες, απαιτείται έγκριση για την υπαγωγή της ζημίας στο σύστημα του φιλικού διακανονισμού από την ασφαλιστική εταιρεία του οχήματος του υπαίτιου.
 3. Το κόστος αποκατάστασης των υλικών ζημιών του οχήματος που αποζημιώνεται, να μην υπερβαίνει το ποσό των 6.500 ευρώ.
 4. Η αποζημίωση για τις σωματικές βλάβες του αναίτιου οδηγού ή των επιβαινόντων στο όχημα αυτού, να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000 ευρώ ανά τραυματία και το ποσό των 30.000
 5. ευρώ ανά ατύχημα.

 

Τι αποζημιώνει

 1. Το κόστος επισκευής ή την εμπορική αξία του οχήματος ( αφαιρουμένων των σώστρων) σε περίπτωση ολικής καταστροφής του.
 2. Το κόστος αντικατάστασης κράνους και ρουχισμού δικυκλιστή, βαλίτσας δικύκλου και εξωτερικού καλύμματος οχήματος.
 3. Το κόστος μεταφοράς του οχήματος
 4. Τα έξοδα για αμοιβές ιατρών, νοσήλια, διαγνωστικές εξετάσεις και φαρμακευτική περίθαλψη των τραυματιών.
 5. Την απώλεια εισοδήματος των τραυματιών
 6. Την ηθική βλάβη των τραυματιών

 

Ασφάλειες Σούμπασης

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ