Μενού Κλείσιμο

Πορτογαλία: Νέοι περιορισμοί για το κάπνισμα σε εσωτερικούς χώρους από τον Ιανουάριο του 2023

Από τον Ιανουάριο του 2023 το κάπνισμα θα επιτρέπεται σε εσωτερικούς χώρους όπως εστιατόρια, μπαρ και νυχτερινά κέντρα εάν έχουν επιφάνεια ίση ή μεγαλύτερη από 100 m2 και ελάχιστο ύψος οροφής τρία μέτρα, σύμφωνα με τους κανόνες που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη.

Οι νέοι κανόνες για τους εσωτερικούς χώρους όπου επιτρέπεται ακόμη το κάπνισμα καθορίζονται σε κοινό διάταγμα των υπουργείων Οικονομίας και Ναυτιλίας και Υγείας που δημοσιεύθηκε σήμερα στην επίσημη εφημερίδα Diário da República και θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2023.

Το διάταγμα θεσπίζει τους κανόνες σχετικά με τη μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα, τον φυσικό διαχωρισμό ή το διαχωρισμό, την εγκατάσταση και τις τεχνικές απαιτήσεις των συστημάτων εξαερισμού και το ελάχιστο μέγεθος των χώρων.

Όσον αφορά τον διαχωρισμό των χώρων καπνίσματος, το διάταγμα ορίζει ότι η διασύνδεση μεταξύ των χώρων όπου επιτρέπεται το κάπνισμα και των χώρων του ίδιου κτιρίου όπου δεν επιτρέπεται, πρέπει να γίνεται μέσω ενός διαδρόμου εισόδου με ελάχιστο εμβαδόν 4m2, κατάλληλα αεριζόμενο και με αυτόματες συρόμενες πόρτες στην είσοδο και την έξοδο.

Ορίζει επίσης ότι ο χρόνος ανοίγματος της πόρτας εισόδου των χώρων όπου επιτρέπεται το κάπνισμα δεν μπορεί να γίνεται ταυτόχρονα με την πόρτα εξόδου.

Σε καταστήματα εστίασης ή ποτών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αίθουσες χορού, οι χώροι καπνίσματος μπορούν να δημιουργηθούν σε χώρους πελατών, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν επιφάνεια πελατών 100 m2 ή περισσότερο και ελάχιστο ύψος οροφής τρία μέτρα.

Οι χώροι αυτοί, συμπεριλαμβανομένης της αντίστοιχης αίθουσας εισόδου, μπορούν να καταλαμβάνουν το πολύ το 20% του χώρου που προορίζεται για τους πελάτες.

«Ο μέγιστος αριθμός των χώρων όπου επιτρέπεται το κάπνισμα καθορίζεται από τον ιδιοκτήτη του καταστήματος ή από τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για τα καταστήματα και πρέπει να είναι σύμφωνος με το σχέδιο πυρασφάλειας στα κτίρια και να επικυρώνεται» από εξειδικευμένους τεχνικούς.
Οι χώροι καπνίσματος πρέπει να φέρουν σήμανση και να αναγράφεται στην πόρτα η μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα, εκτός από τις πληροφορίες ότι «απαγορεύεται η είσοδος σε ανηλίκους κάτω των 18 ετών» και ότι «η ποιότητα του αέρα στο εσωτερικό του χώρου αυτού μπορεί να βλάψει την υγεία των χρηστών του».

Οι χώροι καπνίσματος πρέπει να διαθέτουν συστήματα εξαερισμού και να εξασφαλίζεται ελάχιστη απόδοση εξαερισμού 80%.

Πριν χρησιμοποιηθούν για σκοπούς καθαρισμού ή συντήρησης, οι χώροι όπου επιτρέπεται το κάπνισμα πρέπει να υποβάλλονται σε ανανέωση του αέρα με τουλάχιστον 10 αλλαγές αέρα ανά ώρα, για ελάχιστη περίοδο μιας ώρας, τονίζεται.

Ο νόμος του 2007 θεσπίζει τα πρότυπα για την προστασία του κοινού από την ακούσια έκθεση στον καπνό και απαιτεί μέτρα μείωσης που σχετίζονται με τον εθισμό και τη διακοπή της κατανάλωσης καπνού.

«Η εμπειρία από την εφαρμογή αυτού του νόμου και η ανάγκη πλήρους συμμόρφωσης με το άρθρο 8 της Σύμβασης-Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον Έλεγχο του Καπνίσματος ανάγκασε την κυβέρνηση να λάβει μέτρα για τον περιορισμό του αριθμού των χώρων όπου εξακολουθεί να επιτρέπεται η δημιουργία νέων χώρων για το κάπνισμα, καθώς και για την επιβολή αυστηρότερων όρων εγκατάστασης και τεχνικών απαιτήσεων των αντίστοιχων συστημάτων εξαερισμού, με στόχο την προώθηση της μεγαλύτερης υγιεινής των χώρων αυτών», αναφέρεται στο διάταγμα.

Μέχρι την έναρξη ισχύος του εν λόγω διατάγματος οι χώροι αυτοί πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του ισχύοντος νόμου.

Οι ειδήσεις της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ