Μενού Κλείσιμο

Υπουργείο Παιδείας – Νομική προστασία στους εκπαιδευτικούς έναντι των «αρνητών self-test»

Με διάταξη, που ψηφίστηκε στη Βουλή και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 17 Απριλίου, παρέχεται νομική υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς, έναντι όσων γονέων επιχειρήσουν να κινηθούν νομικά εναντίον τους, για τα self-test

Η διάταξη, παρέχει προστασία σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και σε περίπτωση έγερσης αγωγής εκ μέρους τρίτων, με αίτημα την επιδίκαση εις βάρος των υπαλλήλων αυτών, αστικών αξιώσεων ένεκα πράξεων ή παραλείψεών τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. «Η ως άνω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση πράξεων ή παραλείψεων, για τις οποίες έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του εναγομένου υπαλλήλου, ύστερα από καταγγελία εκ μέρους δημόσιας υπηρεσίας ή ανεξάρτητης αρχής»

Εάν θέλετε να λαμβάνετε εγκαίρως τις ειδήσεις πατήστε εδώ

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ