Μενού Κλείσιμο

Υποχρεωτική η (ανύπαρκτη) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής

Παρέμβαση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Πιερίας με με φόντο την ενοποίηση των αύλειων χώρων Αστικής Σχολής και Θείας Αναλήψεως

Η Αστική Σχολή έχει χαρακτηριστεί «έργο τέχνης» και ως εκ τούτου χρήζει (από το νόμο) ειδικής μεταχείρισης και αδειοδότησης, για εργασίες που αφορούν όχι μόνο τον περιβάλλοντα χώρο, αλλά ακόμη και τις όμορες ιδιοκτησίες. Αυτό σημειώνει (μεταξύ πολλών άλλων) ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Πιερίας, με αφορμή τις εργασίες στον προαύλιο χώρο της Αστικής Σχολής και την «κοινοποίηση βίντεο με θέμα τη σχετική αρχιτεκτονική μελέτη»

Ο ΣΔΑΠ αν και αποφεύγει (επιμελώς) να θέσει ερωτήματα για το εάν έχει ακολουθηθεί η νόμιμη ή τυπική διαδικασία, αναλύει επαρκώς το πλαίσιο τέτοιων παρεμβάσεων, ενώ για μια ακόμη φορά εκφράζει την «δυσφορία» του για την (γενικότερη) απροθυμία πολλών φορέων να προχωρήσουν σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, ακόμη και για «μικρές» παρεμβάσεις σε τόσο σημαντικά κτίρια για μια πόλη.

Το αξιοσημείωτο είναι, ότι σε κανένα σημείο της ανακοίνωσης των αρχιτεκτόνων δεν γίνεται ούτε καν αναφορά στο Δήμο Κατερίνης (που εκτελεί τις εργασίες ενοποίησης), ενώ καθίσταται σαφές πως παρεμβάσεις σε τέτοιας σημασίας κτίρια πρέπει να υπάρχει γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής της Π.Ε. Πιερίας, επί μελέτης την οποία θα έχει εγκρίνει (πρώτα) η 4η Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Π» οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις ούτε από το Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων «πέρασαν», αλλά ούτε και εγκεκριμένη μελέτη υπάρχει από την 4η Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων η οποία φέρει τις υπογραφές της προέδρου Βίκυς Μανιάτη και της Γενικής Γραμματέως Μυρτώς Παπαστεργίου, έχει ως εξής: Με αφορμή τις εργασίες που λαμβάνουν χώρα στον προαύλιο χώρο της Αστικής Σχολής Κατερίνης καθώς και την κοινοποίηση βίντεο με θέμα τη σχετική μελέτη αρχιτεκτονικής ανάπλασης, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων θα ήθελε να γνωστοποιήσει τα εξής:

Η Αστική Σχολή Κατερίνης έχει χαρακτηρισθεί Έργο Τέχνης με ειδική κρατική προστασία από το Υπουργείο Πολιτισμού σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 54575/11-12-79 (ΦΕΚ 89Β/31-1-1980) Υπουργική Απόφαση. Ως εκ τούτου χρήζει ειδικής μεταχείρισης και αδειοδότησης για κάθε εργασία στο κέλυφος του κτιρίου, εντός και εκτός αυτού, τόσο στον περιβάλλοντα χώρο όσο και στις όμορες με αυτό ιδιοκτησίες.

Πιο συγκεκριμένα, Βάσει του αρ. 34, παρ. 3 του Ν. 4546/18 “Για κάθε οικοδομική εργασία σε κτίρια ή χώρους των οποίων έχει ήδη κινηθεί ή ολοκληρωθεί η διαδικασία κήρυξής τους ως διατηρητέων με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθώς και σε όμορα με αυτά ή έναντι αυτών κτίρια ή γήπεδα πρέπει να υπάρχει η σχετική γνωμοδότηση από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής”, στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας. Της γνωμοδοτήσεως αυτής προηγείται η έγκριση της μελέτης από την 4η Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων, υπό την προστασία της οποίας τελεί το συγκεκριμένο ακίνητο.

Ως αρχιτέκτονες μηχανικοί, οποιαδήποτε εργασία βελτίωσης του αστικού τοπίου μάς βρίσκει υποστηρικτές. Αστικές αναπλάσεις κάθε είδους είναι προς τη σωστή κατεύθυνση για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών αρκεί να τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες βάσει νόμου και να διασφαλίζεται το καλύτερο αισθητικό και τεχνικό αποτέλεσμα. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται σε παρεμβάσεις που αφορούν σε έργα τέχνης και σε προστατευόμενα οικιστικά σύνολα και μνημεία. Συγκεκριμένα στην πόλη της Κατερίνης υπάρχουν, δυστυχώς, μόνο πέντε κτίρια κηρυγμένα ως διατηρητέα από το κράτος, ένα εκ των οποίων είναι και η Αστική Σχολή Κατερίνης κατασκευασμένη το 1905. Για το λόγο αυτό θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό για το συγκεκριμένο κτίριο, να τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες.

Θα θέλαμε τέλος να επισημάνουμε πως με βάση την υπ’ αριθ. 26804 Υ.Α. (ΦΕΚ 1427Β’/16-6-11) με τίτλο «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων», οι Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί είναι υποχρεωτικοί για όλα ανεξαιρέτως τα δημοσίου χαρακτήρα κτιριακά έργα, έργα διαμόρφωσης/ανάπλασης ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, για θέματα αστικού σχεδιασμού, καθώς και για πολεοδομικές και χωροταξικές προτάσεις στρατηγικής ανάπτυξης διαφόρων περιοχών. Η διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών είναι πάγια θέση των Συλλόγων Αρχιτεκτόνων ανά την Ελλάδα για τη διασφάλιση του καλύτερου αισθητικού αποτελέσματος και την παραγωγή σωστής αρχιτεκτονικής. Οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί είναι υποχρεωτικοί για κάθε αξιόλογο τεχνικό έργο, ανεξαρτήτως κλίμακας. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως στην περιφέρεια Ν. Αιγαίου ολοκληρώθηκε πρόσφατα σε συνεργασία με το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου, αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για στοιχεία αστικής επίπλωσης των νησιών της περιφέρειας Ν. Αιγαίου, τα οποία περιλαμβάνουν παγκάκια, αποδυτήρια, κάδους απορριμμάτων κτλ. Το παράδειγμα αυτό αποδεικνύει τη σημασία των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών ακόμα και σε έργα μικρής κλίμακας. Οι μελέτες που είναι αποτέλεσμα αρχιτεκτονικών διαγωνισμών εξαιρούνται των επιπλέoν εγκρίσεων, με ότι αυτό συνεπάγεται για την υλοποίηση του έργου.

Τα παραγόμενα από τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς έργα λειτουργούν συνήθως σαν τοπόσημα καθώς και σαν τουριστικός πόλος έλξης επισκεπτών, προάγουν τον αρχιτεκτονικό διάλογο και διαμορφώνουν το αισθητικό κριτήριο των πολιτών. Ως εκ τούτου στηρίζουμε και επισημαίνουμε τη σημασία διεξαγωγής αρχιτεκτονικών διαγωνισμών  και ευελπιστούμε σε μια θετική ανταπόκριση στο θέμα αυτό, στα πλαίσια ενός καλοπροαίρετου διαλόγου και μιας καλής συνεργασίας που αντιστοιχεί και χαρακτηρίζει πάντα τις προθέσεις μας.»

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ