Μενού Κλείσιμο

Θετικό μέτρο, προστατεύει τους παραγωγούς

Η Μπέττυ Σκούφα για τη θέσπιση ετησίου ακατάσχετου αγροτικών επιδοτήσεων

Ετήσιο σωρευτικό ακατάσχετο άμεσων ενισχύσεων 7.500 ευρώ για τους λογαριασμούς όλων των αγροτών θεσπίζει η κυβέρνηση, με τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών.

Η ρύθμιση ψηφίστηκε μαζί με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και θα ισχύσει αναδρομικά από τις 10 Δεκεμβρίου 2018, έτσι ώστε να συμπεριλάβει και την επικείμενη εξόφληση της βασικής και πράσινης ενίσχυσης των αγροτών, καθώς και την πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης που έχει προγραμματιστεί για σήμερα Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, με την τροπολογία ορίζεται ότι «οι προκαταβολές, οι ενδιάμεσες και οι τελικές πληρωμές που λαμβάνουν οι δικαιούχοι βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, οι οποίες αφορούν:

α) τη βασική ενίσχυση,

β) την πράσινη ενίσχυση,

γ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργούς νεαρής ηλικίας,

δ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε μικροκαλλιεργητές,

ε) τις συνδεδεμένες ενισχύσεις και

στ) την ειδική ενίσχυση βάμβακος του Κανονισμού 1307/2013,

δεν κατάσχονται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο και οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, καθώς και προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, μέχρι του ποσού των 7.500 ευρώ ετησίως.»

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, «η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για την διατήρηση της αγροτικής παραγωγικής δραστηριότητας, την ανάπτυξη της υπαίθρου, την αειφόρο χρήση του εδάφους και την απασχόληση στον αγροτικό τομέα, φροντίζοντας παράλληλα την περιβαλλοντική συμβατότητα της γεωργικής δραστηριότητας, αφού η κατάσχεση των ως άνω ενισχύσεων εις χείρας του Δημοσίου ή τρίτων, η παρακράτησή τους και ο συμψηφισμός τους με τυχόν υφιστάμενες οφειλές του δικαιούχου προς το Δημόσιο και προς κάθε φορέα του Δημοσίου και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, μπορεί αφενός να στερήσουν από τους δικαιούχους τη δυνατότητα να συνεχίσουν την αγροτική οικονομική τους δραστηριότητα και αφετέρου να δυσχεράνουν σημαντικά την άσκηση της βιοποριστικής τους δράσης, θίγοντας έτσι τους επιδιωκόμενους στόχους της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.»

Σημειωτέον δε, ότι η ανωτέρω διάταξη δεν θίγει τις τυχόν υφιστάμενες ρυθμίσεις οφειλών, καθώς και τις πάγιες εντολές πληρωμών ή παρακράτησης, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν.

Η βουλευτής Πιερίας, Μπέττυ Σκούφα, δήλωσε σχετικά: «Η κατάθεση και η επικείμενη ψήφιση της τροπολογίας για τη θέσπιση του ετήσιου ακατάσχετου των 7.500 ευρώ είναι άλλο ένα θετικό μέτρο της κυβέρνησης υπέρ της αγροτικής οικονομίας και των κατοίκων της υπαίθρου. Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα του αγροτικού κόσμου, που αυτή η κυβέρνηση το ικανοποιεί, έγκαιρα και πριν την καταβολή της εξόφλησης των επιδοτήσεων του 2018. Στόχος είναι η προστασία των αγροτικών ενισχύσεων από τις κατασχέσεις και κατ’ επέκταση η απρόσκοπτη άσκηση της αγροτικής δραστηριότητας, από την οποία εξαρτάται όλος ο παραγωγικός ιστός της χώρας».

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ