Μενού Κλείσιμο

Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων

Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας, ανακοινώνεται ότι ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων οινοποιήσιμων ποικιλιών περιόδου 2018-2019.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

-Εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους – αναφύτευση.

-Φύτευση αμπελώνων (μόνο για δικαιώματα αναφύτευσης που έχουν χορηγηθεί έως 31/12/2015).

-Επανεμβολιασμός.

-Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στην Υπηρεσία μας έως τις 20 Μαΐου συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή δηλώσεων συγκομιδής από τους αμπελοκαλλιεργητές, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τις Κοινοτικές διατάξεις, για τις δύο τελευταίες αμπελουργικές περιόδους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2351 351 311 της Υπηρεσίας μας.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ