Μενού Κλείσιμο

«Οι Οπλές που θεραπεύουν»

Ένα Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής και Θεραπευτικής Παρέμβασης με άλογα σ’ ένα Ιδιαίτερο Σχολείο

Από τις Κινητικότητες στην Εφαρμογή του Σχεδίου

Στο στάδιο της εφαρμογής του σχεδίου ERASMUS+, βρίσκεται το Ενιαίο Εδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Κατερίνης, με την προετοιμασία να έχει ξεκινήσει ήδη από τον περασμένο Αύγουστο. Η περίοδος κατάρτισης των εκπαιδευτικών του σχολείου, ολοκληρώθηκε με την τρίτη και τελευταία κινητικότητα, που υλοποιήθηκε στο τέλος Ιουνίου, στον Ισπανικό Σύνδεσμο Συνδυασμένων με το Άλογο Δραστηριοτήτων.

Η ιδιαιτερότητα του σχεδίου λόγω της συμμετοχής αλόγων στην εκπαίδευση των μαθητών μας, έχει μακρά περίοδο προετοιμασίας η οποία και συνεχίζεται με τη μορφή εκπαίδευσης των αλόγων μας, σε καθημερινή βάση.
Ο τόπος που φιλοξενείται το σχέδιο είναι ο Ιππικός Όμιλος Δίον στο αγρόκτημα της Νέας Εφέσου- Κονταριώτισσας, σε έκταση 5 στρεμμάτων που μας παραχωρήθηκαν για χρήση, μαζί με άλογα του Ομίλου. Αισθανόμαστε ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη για τη βοήθεια που μας προσφέρεται από τον Όμιλο και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και δημόσια τον πρόεδρό του.
Η εφαρμογή είναι πιλοτική για φέτος, σε ορισμένο αριθμό μαθητών, τυπικά θα ολοκληρωθεί τον ερχόμενο Μάρτιο, με την ανάλυση των αποτελεσμάτων και τη δημιουργία του πλάνου για την επόμενη χρονιά. Η καταγραφή είναι καθημερινή πάνω στις τεχνικές εκπαίδευσης του αλόγου που εφαρμόζονται, στις δραστηριότητες με τους μαθητές αλλά και στην επικοινωνία με τον οργανισμό υποδοχής και εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών μας, για ανατροφοδότηση. Κύριος στόχος, η παραγωγή εμφανών και μετρήσιμων αποτελεσμάτων για κάθε μαθητή που θα συμμετέχει. Τα μαθήματα είναι ατομικά ή σε δυάδες με την προοπτική την Άνοιξη να εργαστούμε σε μικρές ομάδες των 3-4 παιδιών.
Το επίκεντρο όλης της διαδικασίας είναι το άλογο, δηλαδή η σύνδεση ανάμεσα στο παιδί και στο άλογο, που είναι η βάση της μαθησιακής διαδικασίας σ’ αυτό το ολιστικού τύπου μάθημα, είτε από εδάφους είτε ιππεύοντας.
Ακολουθούμε το μοτίβο των ενοτήτων, όπου εντάσσουμε διάφορες δραστηριότητες με το άλογο. Το σημαντικότερο είναι να εντοπίσουμε το «θέμα» που θα έχουν οι δραστηριότητες με το μαθητή. Στην πρώτη ενότητα, όπου το παιδί θεμελιώνει την επαφή του με το άλογο, βλέπουμε τις ανάγκες και τις ελπίδες του παιδιού. Αυτό έχει θέση διαγνωστικού χαρακτήρα για μας, ως εκπαιδευτές. Παρατηρώντας το παιδί ή μιλώντας με αυτό, μπορούμε να βιώσουμε κάτι για τα όνειρά του και έτσι, για το δυναμικό του. Με αυτόν τον τρόπο παίρνουμε σημαντικές πληροφορίες και στοιχεία, για το πώς θα δομήσουμε τη μελλοντική εκπαίδευση.
Το πρώτο «θεωρητικό» μέρος περιέχει σκέψεις για το πώς θα κανονίσουμε τον τρόπο της αρχικής επαφής του παιδιού με το άλογο.
Το «πρακτικό» μέρος έχει ασκήσεις και παιχνίδια που λαμβάνουν υπόψη τις ατομικές δυνατότητες του κάθε παιδιού. Χωρίς να αναπτύξουμε την αίσθηση της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης του παιδιού στις δικές του δυνατότητες, θα είναι πολύ δύσκολο να θεμελιώσει μια σχέση με το άλογο με δική του πρωτοβουλία. (αφήνουμε ελευθερία στο παιδί να δράσει και να πάρει αποφάσεις, για να βρει τον τρόπο που θα συνδιαλλαγεί με το άλογο, με ποιον τρόπο θα τραβήξει την προσοχή του και ποιες δραστηριότητες θα είναι διασκεδαστικές για εκείνο, για να τις κάνει με το άλογο). Άρα οι δραστηριότητες έχουν νόημα και μας δίνουν το «θέμα» για το παιδί, μόνο αν είναι σε συνεργασία με το άλογο.
Οι γονείς των μαθητών ενημερώνονται διαρκώς για τις δραστηριότητες, και συμμετέχουν στον εμπλουτισμό των στοιχείων που καταγράφουμε για τους μαθητές μας. Την ομάδα μας ολοκληρώνουν η ψυχολόγος και η κοινωνική λειτουργός του σχολείου μας, για την παρατήρηση – καταγραφή στοιχείων και την ανάλυση των αποτελεσμάτων.
Από την Ομάδα του ERASMUS+
του Ε.Ε.Ε.Γ-Λ. Κατερίνης

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ