Μενού Κλείσιμο

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσαρμοστούν

Ενημερωτική εκδήλωση στο ΕΒΕ για τον Γενικό Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων

Μια ακόμη ημερίδα πραγματοποίησε το ΕΒΕ Πιερίας, στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης των μελών του. Αυτή τη φορά, το θέμα αφορούσε τον «Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR)» και την προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα, όπως αυτά θα διαμορφωθούν από τον ερχόμενο Μάη, όταν και μπαίνει σε εφαρμογή ο Κοινοτικός Κανονισμός.

Ο «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων»  (2016/679 ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταργώντας την προηγούμενη νομοθεσία οδηγία 95/46/ΕΚ.

Ο «Κανονισμός», τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018, είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου στο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως τα προσωπικά δεδομένα αλλά και στο κόστος επιβάρυνσης των επιχειρήσεων για την προσαρμογή τους σε αυτόν. Τόνισε ότι το Επιμελητήριο θα είναι δίπλα σε όλους τους επιχειρηματίες, θα τους ενημερώνει και θα τους προστατεύει.

Η ενημέρωση για το νέο καθεστώς προστασίας δεδομένων έγινε από τον κ. Παναγιώτη Γ. Οικονόμου Managing Partner της STEP, ο οποίος ανέφερε ότι: «Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην, εν όλω ή εν μέρει, αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και στη μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία τέτοιων δεδομένων τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης.

Αφορά όλες τις επιχειρήσεις, (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα) που με οποιοδήποτε τρόπο διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα εργαζομένων, συνεργατών, πελατών, ή άλλων φυσικών προσώπων. Δηλαδή αφορά σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων».

Συνεχίζοντας ανέφερε τους λόγους που θεσπίστηκε ο Κανονισμός, ποια θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τι θεωρείται επεξεργασία αυτών, τι υποχρεούνται να κάνουν οι επιχειρήσεις, ποιες είναι οι υποχρεώσεις του υπεύθυνου επεξεργασίας, του «Εκτελών την επεξεργασία» και ποιος είναι ο ρόλος, πως ορίζεται και σε ποιες περιπτώσεις καθώς και τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων – Data Protection Officer (DPO), τα δικαιώματα του υποκειμένου (φυσικών προσώπων) των προσωπικών δεδομένων, τις τυχόν παραβιάσεις δεδομένων για τις οποίες επιβάλλονται  αυστηρά διοικητικά πρόστιμα το ύψος των οποίων εξαρτάται από παράγοντες που ορίζονται στο ίδιο το σώμα του νομοθετήματος.

Με μεγάλο ενδιαφέρον επιχειρηματίες και στελέχη φορέων και οργανισμών παρακολούθησαν την ενημέρωση και ακολούθησε πλήθος ερωτήσεων.

Επόμενη ημερίδα για τη… ρύθμιση χρεών

Εν τω μεταξύ το Επιμελητήριο Πιερίας θα διοργανώνει μια ακόμη ενημερωτική ημερίδα τη Δευτέρα στις 3 το μεσημέρι, αυτή τη φορά με θέμα «Ρύθμιση χρεών επιχειρήσεων και ελευθέρων επγγελματιών»

Κεντρικός ομιλητής της ημερίδας είναι ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κ. Φώτης Κουρμούσης, ο οποίος θα παρουσιάσει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις προσφυγής, σε αυτή, των ελεύθερων επαγγελματιών και όχι μόνο.

Στόχος της ημερίδας (η οποία θα πραγματοποιηθεί στη συνεδριακή αίθουσα του ΕΒΕ Πιερίας) είναι η έγκυρη ενημέρωση όλων των επιχειρηματιών και των ιδιωτών.

Ο κ. Φ. Κουρμούσης θα απαντήσει σε ερωτήσεις και απορίες των συμμετεχόντων.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ