Μενού Κλείσιμο

Να παραμείνουν στα σχολεία

Ομόφωνα εγκρίθηκε ψήφισμα της Λαϊκής Συσπείρωσης Δίου-Ολύμπου για το προσωπικό γενικών καθηκόντων

Στο ψήφισμά του, το Δημοτικό Συμβούλιο Δίου Ολύμπου ζητά (σε δεύτερη φάση) τη δημιουργία μόνιμων θέσεων γραμματειακής και γενικής στήριξης των σχολείων του δήμου

Στο Δήμο Δίου Ολύμπου απασχολούνται δεκαπέντε εργαζόμενοι στο πλαίσιο της ΚΥΑ (Αριθ. 6.15107/5.12840 ΦΕΚ 3975 Β/12-12-2016) που αφορά την απασχόληση ανέργων μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους της Χώρας με ειδικότητες ΔΕ Γενικών Καθηκόντων σχολείων . Εργαζόμενοι, των οποίων το πρόγραμμα απασχόλησης ολοκληρώνεται πριν τη λήξη του σχολικού έτους, με κίνδυνο να δημιουργηθούν σοαβαρά προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων της περιοχής.

Μετά από πρόταση της Λαϊκής Συσπείρωσης Δήμου Δίου-Ολύμπου, το Δημοτικό Συμβούλιο εξέδωσε ομόφωνο ψήφισμα με το οποία καλεί την κυβέρνηση σε πρώτη φάση, να επεκτείνει τις συμβάσεις έως τη λήξη της σχολικής χρονιάς και σε δεύτερη φάση να χρηματοδοτήσει τη δημιουργία μόνιμων θέσεων γραμματειακής και γενικής στήριξης των σχολείων

Μεταξύ άλλων στο ψήφισμα αναφέρεται πως «Με την παρουσία και την προσφορά τους συμπληρώθηκε ένα μέρος των μεγάλων ελλείψεων σε βοηθητικό προσωπικό που υπάρχει στο Δημόσιο Σχολείο και επηρεάζει αρνητικά την εύρυθμη λειτουργία του σε τομείς όπως η φύλαξη, η καθαριότητα, η σίτιση, η επιστασία των σχολείων κ.λπ.

Κατά κοινή ομολογία όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας (γονέων, εκπαιδευτικών, μαθητών) η συμβολή τους στην ομαλή λειτουργία του συνόλου της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην καθημερινή αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων που προκύπτουν μέσα στη σχολική κοινότητα ήταν σημαντική, απόλυτα χρήσιμη και απαραίτητη.

Δυστυχώς, παρά την αποδεδειγμένη μεγάλη αναγκαιότητα παραμονής τους, η εργασία τους -λόγω της οκτάμηνης διάρκειας του προγράμματος- πρόκειται να τερματιστεί σύντομα και μάλιστα πριν από τη λήξη της σχολικής περιόδου, δημιουργώντας εκ νέου σοβαρότατες δυσκολίες και ανυπέρβλητα εμπόδια στην ομαλή λειτουργία των σχολείων.

Για τους παραπάνω λόγους, ως Δ.Σ. Δήμου Δίου-Ολύμπου, υποστηρίζουμε το δίκαιο αίτημα όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας θεωρώντας ηθικά σωστό για τους υπάρχοντες εργαζόμενους, αλλά και λόγω των μεγάλων ελλείψεων και αναγκών των σχολείων και απαιτούμε σε πρώτη φάση να προχωρήσετε άμεσα στη χρονική επέκταση της διάρκειας του προγράμματος τουλάχιστον μέχρι τη λήξη της σχολικής περιόδου 2017 – 2018, και σε δεύτερη, την άμεση χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για δημιουργία μόνιμων θέσεων γραμματειακής και γενικής στήριξης των σχολείων του δήμου μας.

Επίσης, θεωρούμε επιτακτικά αναγκαίο να δρομολογήσετε άμεσα τις σχετικές απαραίτητες διαδικασίες κάλυψης των συγκεκριμένων ελλείψεων και αναγκών του Δημόσιου Σχολείου, με την πρόσληψη εργαζομένων με ειδικότητες Γενικών Καθηκόντων Σχολείων και Σχολικών Βοηθών σε όλα τα σχολεία, με μόνιμη και σταθερή εργασία με πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά δικαιώματα με την απαραίτητη και αναγκαία κρατική χρηματοδότηση. Σε έναν τέτοιο σχεδιασμό πρέπει να ενταχθούν και οι ήδη υπηρετούντες συμβασιούχοι-ες στην καθαριότητα των σχολείων.»

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ