Μενού Κλείσιμο

Να διασφαλίσουμε το νερό και για τις επόμενες γενιές

Η ΔΕΥΑ Κατερίνης για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Σε ένα συνεχές μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον, το νερό η βασική πηγή ζωής, έχει αποτελέσει στοιχείο ανταγωνισμού και ως συνέπεια, περιοριστικό παράγοντα για τις επόμενες γενιές. Το πρόβλημα έλλειψης νερού κατά τις τελευταίες δεκαετίες, μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να στοχεύουμε στην ποιοτική διαχείριση του ύδατος με στόχο της επάρκεια του.

Η θέσπιση της Παγκόσμιας Ημέρας για το Νερό το 1992 από τη διάσκεψη του ΟΗΕ στο Ρίο ντε Τζανέιρο, είχε σα σκοπό την ευαισθητοποίηση στην κατασπατάληση του νερού, με συνέπεια τη μείωση των διαθέσιμων αποθεμάτων σε αρκετές περιοχές παγκοσμίως.

Ο  Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κατερίνης Φώτιος Δρούγκας, τόνισε ότι  «στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, η ΔΕΥΑ Κατερίνης έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να αξιοποιήσει με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, με απώτερο σκοπό το σεβασμό στο περιβάλλον και την καθολική αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης. Κύριος στόχος μας είναι η προσπάθεια αναστροφής των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και η λήψη κατάλληλων μέτρων για την περαιτέρω βελτίωση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των υδροφόρων συστημάτων».

Εναπόκειται λοιπόν, στη συνείδηση όλων μας η σωστή καθημερινή χρήση του νερού με φειδώ, για να διασφαλίσουμε με συνέπεια στις επόμενες γενιές το στοιχείο της ζωής, το νερό. Νερό πηγή ζωής και πολιτισμού.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ