Μενού Κλείσιμο

Η 13η βελτιώνεται

 813.000 ευρώ για την συντήρηση του δρόμου Κατερίνης-Αγ. Δημητρίου

Οι εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης συνεχίζονται από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας στο ύψος του Σβορώνου

Με ικανοποιητικούς ρυθμούς, σύμφωνα με την Π.Ε. Πιερίας, πραγματοποιούνται οι εργασίες αποκατάστασης-συντήρησης οδοστρώματος στον οικισμό του Σβορώνου από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο συντήρησης εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ η σύμβαση του έργου (που είναι ήδη σε εξέλιξη) υπογράφτηκε τον Αύγουστο

Τις παρεμβάσεις, επιθεώρησε η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σοφία Μαυρίδου, που μετέβη στο σημείο, μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Σβορώνου Χρήστο Κωνσταντινίδη, τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας Παναγιώτη Μαυρίδη και τον Ειδικό Συνεργάτη της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας Δημήτρη Ρουκά.

Η κ. Μαυρίδου εξέφρασε την ικανοποίησή της για το αποτέλεσμα των εργασιών, κάνοντας λόγο για παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της  προσβασιμότητας στην περιοχή. «Με αμείωτο ρυθμό εξελίσσονται εργασίες από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, δίνοντας προτεραιότητα σε μελέτες και έργα που αφορούν ασφαλείς κυκλοφοριακές συνθήκες, βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και αναβάθμιση των υποδομών της περιοχής», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το έργο προϋπολογισμού μελέτης 813.000 ευρώ  (με  Φ.Π.Α. 24%)  έχει αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση του καταστρώματος της  Εθνικής οδού 13ης «Κατερίνης – Αγ. Δημητρίου-όρια Νομού».

Οι  εργασίες που προβλέπονται  για την υλοποίηση του έργου είναι: διανοίξεις και καθαρισμοί-μόρφωση τάφρων τριγωνικής διατομής ή ερείσματος σε μεγάλο τμήμα των οδών, με παράλληλη άρση καταπτώσεων σημειακά, κατασκευή τεχνικών  έργων στο πλαίσιο συντηρήσεων των υφιστάμενων τεχνικών των οδών (κιβωτοειδείς οχετοί, serazaneti, επεδενδυμένες τάφροι κ.α.) ή και κατασκευή νέων τεχνικών για επεμβάσεις αποκαταστάσεις τοπικών στενωμάτων των οδών με βάση της προκύπτουσες  ανάγκες και καθ΄υπόδειξη της Υπηρεσίας (κατασκευή νέων serazaneti για αντιστήριξη πρανών και επαναφορά της οδού, κατασκευή στερεών εγκιβωτισμού κ.α.), έργα αποκατάστασης φθαρμένων ασφαλτικών καταστρώματος  των οδών

καθώς και εργασίες σήμανσης-ασφάλισης των οδών.

Ειδικότερα, η 13η Ε.Ο. (Κατερίνης-Αγ. Δημητρίου-όρια Νομού), η οποία έχει σημαντικό κυκλοφοριακό φόρτο και βαρέων οχημάτων, επιβάλλει την άμεση  αποκατάσταση όσο το δυνατό περισσότερων φθαρμένων ασφαλτικών επιφανειών, τη γενικότερη συντήρηση με τον καθαρισμό τάφρων ερεισμάτων και οχετών, την αποκατάσταση και τοποθέτηση νέων πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης, την αποκατάσταση και τοποθέτηση νέων στηθαίων ασφαλείας οδού, την επισκευή και γενικότερα την παρέμβαση σε υφιστάμενους κιβωτοειδείς οχετούς για την ασφαλέστερη κυκλοφορία των οχημάτων, κ.α. προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες  κυκλοφορίας των οχημάτων και των πεζών και να αποφευχθούν ατυχήματα.

Αναλυτικότερα, στις χωματουργικές εργασίες περιλαμβάνονται  εργασίες καθαρισμού και  μόρφωσης τάφρου και ερεισμάτων, εργασίες νέων διανοίξεων τάφρων τριγωνικής διατομής, με παράλληλη άρση καταπτώσεων όπου απαιτείται, καθώς και γενικών εκσκαφών στο πλαίσιο εξυγιάνσεων σε βάθος τμημάτων,  ασφαλτικών  και οδοστρωσίας. Στα τεχνικά έργα ανοικτής οδοποιίας θα γίνουν εργασίες επένδυσης τάφρων-ερεισμάτων με σκυρόδεμα, εργασίες κατασκευής στερεών εγκιβωτισμού με σκυρόδεμα ή κατασκευή serazaneti σε τμήματα κατάντη της οδού συγκράτησης των στρώσεων οδοστρωσίας και αποκατάστασης  τοπικών στενεμάτων της οδού από διαβρώσεις επιφανειακών όμβριων υδάτων- όπου απαιτηθεί- εργασίες αποκατάστασης  σκυροδετημένων επιφανειών κυκλοφορίας πεζών στη γέφυρα του Λεύκου ποταμού, καθώς και εργασίες επισκευής και γενικότερες παρεμβάσεις σε υφιστάμενους κιβωτοειδείς οχετούς, στο πλαίσιο διαμόρφωσης ασφαλών κυκλοφοριακών συνθηκών.

Παράλληλα, θα εκτελεσθούν εργασίες οδοστρωσίας στις θέσεις όπου απαιτηθεί εξυγίανση σε ικανό βάθος (κατόπιν υποδείξεως της Υπηρεσίας), καθώς και εργασίες ανακατασκευής στρώσεως βάσεως οδοστρωσίας της οδού σε θέσεις όπου θα καθορισθούν μετά την αποξήλωση του παλαιού ασφαλτικού.

Τέλος, θα γίνουν εργασίες τοποθέτησης πληροφοριακών-ρυθμιστικών και πινακίδων ένδειξης επικίνδυνων θέσεων σε θέσεις  κατόπιν υποδείξεως της Υπηρεσίας.

Με τις επεμβάσεις αυτές αναμένεται να βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας των οχημάτων και πεζών στο οδικό δίκτυο.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ