Μενού Κλείσιμο

Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Κατερίνης: Τέλος τραπεζοκαθισμάτων

Ο Δήμος Κατερίνης σύμφωνα με τις αριθ. 590/2016 και 347/2018  αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Καθορισμός τελών από τη χρήση Κ.Χ. πλατειών πεζοδρόμων κλπ Δήμου Κατερίνης”,  ανακοινώνει τον τρόπο πληρωμής του τέλους για τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων με την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2020.

Για τη Δημοτική Ενότητα Κατερίνης (πλην οικισμό Ολυμπιακής Ακτής), τη Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας και τη Δημοτική Κοινότητα Περίστασης:         Το 30% του τέλους θα πληρώνεται με την έναρξη της χρήσης του κοινόχρηστου χώρου (συγκεκριμένα από την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου του Δήμου, ήτοι από 16 Ιανουαρίου τρέχοντος έτους) και το υπόλοιπο 70% μέχρι και την 10η  Αυγούστου τρέχοντος έτους.

Για τον οικισμό Ολυμπιακής Ακτής, την Τοπική Κοινότητα Παραλίας και τις λοιπές Κοινότητες του Δήμου: Το 30% του τέλους θα πληρώνεται με την έναρξη της χρήσης του κοινόχρηστου χώρου και το υπόλοιπο 70% μέχρι και την 31η  Ιουλίου τρέχοντος έτους.

Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του τέλους, θα υπάρξει έκπτωση 40% (από την έναρξη της χρήσης του κοινόχρηστου χώρου).

Σε περίπτωση τμηματικής καταβολής του τέλους, η έκπτωση θα ανέρχεται σε 30%.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.