Μενού Κλείσιμο

5.000.000 ευρώ για το περιβάλλον

Με στόχο την προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος από τους Φορείς Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών

Πρόσκληση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση

Στην ενίσχυση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στις περιοχές Natura προχωρά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μετά την υπογραφή της σχετικής πρόσκλησης από τον Περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα.

Η Περιφέρεια διαθέτει από ευρωπαϊκούς πόρους 5.000.000 ευρώ για την ενίσχυση των Φορέων Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής, λίμνης Κερκίνης, περιοχών Βόρα – Πάικου – Βερμίου και Θερμαϊκού Κόλπου. Επιπλέον ένας αριθμός περιοχών του δικτύου Natura 2000 στην Κεντρική Μακεδονία εμπίπτει στην αρμοδιότητα και ευθύνη των Φορέων Διαχείρισης οροσειράς Ροδόπης και περιοχών Δυτικής Μακεδονίας.

Όλοι αυτοί οι φορείς καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους, για να χρηματοδοτηθούν, καθώς η σχετική πρόσκληση είναι ήδη «ανοιχτή».

«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει ως στόχο της τη διατήρηση, προστασία, βελτίωση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, που αποτελεί άλλωστε κι από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Οι προστατευόμενες περιοχές είναι ο φυσικός πλούτος, ο περιβαλλοντικός θησαυρός της Κεντρικής Μακεδονίας. Για να αντιληφθεί ο κόσμος πόσο σημαντικό είναι το περιβαλλοντικό απόθεμα της Κεντρικής Μακεδονίας αρκεί να κατανοήσει ότι στην περιοχή μας έχουμε 65 χαρακτηρισμένες περιοχές Natura. Στους Φορείς Διαχείρισης, που έχουν την ευθύνη γι’ αυτές τις περιοχές μοναδικού φυσικού κάλλους, δίνουμε τη δυνατότητα να αντλήσουν πολύτιμα κονδύλια για τις δράσεις τους, καθώς διασφαλίσαμε το συνολικό ποσό των 5 εκ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους και το διαθέτουμε για στοχευμένες δράσεις στις προστατευόμενες περιοχές», επισήμανε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι παρεμβάσεις διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος και βιοπικοιλότητας που προβλέπεται να υλοποιηθούν έχουν κατηγοριοποιηθεί και ιεραρχηθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συμπληρωματικά με άλλες παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν από τομεακά προγράμματα ή μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως για παράδειγμα το LIFE.

Παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται είναι:

-Δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση του βαθμού διατήρησης προστατευόμενων οικοτόπων και ειδών, των οποίων ο σημερινός βαθμός διατήρησης κρίνεται μη ικανοποιητικός. Αναλόγως της βιολογίας του είδους και της κατηγορίας του οικοτόπου, οι δράσεις που βελτιώνουν το βαθμό διατήρησης για κάθε είδος, οικότοπο και περιοχή προστασίας ποικίλλουν (π.χ. διαχείριση διάκενων στα δάση, απαγόρευση ή εφαρμογή ελεγχόμενης βόσκησης, δημιουργία αναχωμάτων, εγκατάσταση τεχνητών φωλιών κ.λπ.). Προτεραιότητα θα δοθεί σε είδη και οικοτόπους, που η επιστημονική κοινότητα έχει προτείνει ως «πολύ σημαντικά», στο πλαίσιο της επιλογής ειδών για τα οποία έχουν εκπονηθεί σχέδια δράσης στο LIFE IP.

-Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης. Πρόκειται για δράσεις ενημέρωσης πολιτών, χρηστών, παραγωγικών φορέων, σχολείων. Η ενημέρωση θα έχει ως αντικείμενο την αρμοδιότητα του Φορέα Διαχείρισης στην αξία της διατήρησης της βιοποικιλότητας, την περιβαλλοντική αξία της περιοχής, τη σημασία μίας συγκεκριμένης παρέμβασης κ.λπ. Επίσης θα αφορά στην ανάδειξη και λειτουργία των προστατευόμενων περιοχών, όπως με την κατασκευή και εγκατάσταση πινακίδων ενημέρωσης και μπαρών ελέγχου της εισόδου σε περιοχές αυστηρής απαγόρευσης της διέλευσης.

-Δράσεις αποκατάστασης οικοσυστημάτων που έχουν υποβαθμιστεί από ανθρώπινη δραστηριότητα ή φυσικά αίτια. Περιλαμβάνονται δράσεις για την αύξηση του χρόνου παρουσίας του νερού και της ποσότητας αυτού, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας του νερού σε μικρούς υγρότοπους που κινδυνεύουν από την υποβάθμιση. Περιλαμβάνονται επίσης δράσεις δεντροφύτευσης σε δασικά συστήματα με μειωμένη πυκνότητα φυτών (π.χ. αραίωση δάσους λόγω ασθένειας).

-Δράσεις υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας σε σχέση με περιορισμούς που θέτει η εφαρμογή μέτρων για την προστασία περιοχών, ειδών και οικοτόπων. Αφορά στην εκπόνηση μελετών για εφαρμογή δράσεων ή/και προμήθειες, που θα διατεθούν σε περιορισμένο αριθμό κτηνοτρόφων, για το μετριασμό των ζημιών από λύκους ή αρκούδες (π.χ. ηλεκτροφόρα καλώδια και σκυλιά). Αφορά επίσης μελέτες και εφαρμογή σήματος ποιότητας για προϊόντα που παράγονται εντός περιοχών προστασίας.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ