Μενού Κλείσιμο

205.000 ευρώ στους Δήμους της Πιερίας

Από το ΤΑΠ και το Τέλος Διαφήμισης

Περισσότερα από 200.000 ευρώ θα λάβουν οι τρεις δήμοι της Πιερίας από την κατανομή των εσόδων της κατηγορίας «Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών» και «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας – κατανομή του 15%».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών κατανέμει το ποσό των 18.000.000 ευρώ στους Δήμους της Χώρας από τα έσοδα της κατηγορίας «Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών» και «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας – κατανομή του 15%», του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2018 των δικαιούχων Δήμων και θα αποδοθεί σε αυτούς με χρηματική εντολή του Υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Τα συγκεκριμένα έσοδα διατίθεται υποχρεωτικά κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον για την εκτέλεση έργων, καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων και αγορά ακινήτων και το υπόλοιπο για την κάλυψη άλλων αναγκών.

Με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τίτλο «Έσοδα υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)», οι τρεις δήμοι της Πιερίας θα λάβουν τα εξής ποσά: Ο Δήμος Κατερίνης 126.080 ευρώ, ο Δήμος Δίου-Ολύμπου 48.520 ευρώ και ο Δήμος Πύδνας-Κολινδρού 30.760 ευρώ.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ