Μενού Κλείσιμο

Αιολικό πάρκο στα Πιέρια; – 900 πολίτες καταθέτουν υπόμνημα προς τις τοπικές αρχές και εκφράζουν την αντίθεσή τους

Αιολικό πάρκο στα Πιέρια;

900 πολίτες καταθέτουν υπόμνημα προς τις τοπικές αρχές και εκφράζουν την αντίθεσή τους

Υπόμνημα προς τις τοπικές αρχές καταθέτουν 900 πολίτες, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή τους με τη δημιουργία αιολικού πάρκου στα Πιέρια Όρη. Η κινητοποίηση των πολιτών έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα, με αφορμή τη συζήτηση που θα διεξαχθεί την Τετάρτη για το θέμα, στο Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αυτή τη φορά δεν θα συζητήσει «γενικώς και αορίστως», αλλά θα κληθεί να γνωμοδοτήσει επί συγκεκριμένη πρότασης. Συγκεκριμένα, το 4ο και τελευταίο θέμα της συνεδρίασης την Τετάρτη είναι: Γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης ή μη περιβαλλοντικών όρων που αφορούν το έργο «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 29,40 MW» της εταιρείας με την επωνυμία «AIRENERGY ΠΑΠΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΙΚΕ», και το οποίο θα κατασκευαστεί στη θέση «Παπά Χωράφια», των Δ. Βέροιας της Π.Ε. Ημαθίας και Δ. Κατερίνης της Π.Ε. Πιερίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΤ: 2111668022), κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Κατά τη συζήτηση του θέματος, αναμένεται να τεθεί υπ’ όψιν και το υπόμνημα της Πρωτοβουλίας Πολιτών και Φορέων για την Προστασία των Πιερίων με τη στήριξη 900 πολιτών και στόχο, όπως αναφέρει η Εθελοντική Ομάδα Δράσης, «τη γνωστοποίηση, της εκτός πλαισίου νομιμότητας της εγκατάστασης των 7 ανεμογεννητριών στην καρδιά του Βουνού των Μουσών»

Όπως έγινε γνωστό, περισσότεροι από 900 πολίτες συνυπογράφουν τις θέσεις της πρωτοβουλίας και καλούν τους  Δήμους Κατερίνης και Βέροιας, τις αρμόδιες Υπηρεσίες και εν τέλει την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης ως αδειοδοτούσα αρχή, να σταθούν -ως οφείλουν- αρωγοί στον αγώνα της συντριπτικής πλειονότητας των κατοίκων της περιοχής για την αποτροπή της εγκατάστασης του επίμαχου Σταθμού, και να γνωμοδοτήσουν αρνητικά ως προς την αίτηση της Εταιρείας για έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

Ο Αιολικός Σταθμός συνολικής ισχύος 29,40 MW, που σκοπείται να εγκατασταθεί στη θέση «Παπά Χωράφια» των Δ.Ε. Πιερίων και Μακεδονίδος των Δήμων Κατερίνης και Βέροιας αντίστοιχα, στα Πιέρια Όρη, σε απόσταση μόλις 1,00 χλμ από τον πυρήνα του Χιονοδρομικού Κέντρου του Ελατοχωρίου, συναντά την ομόθυμη αντίδραση κατοίκων και φορέων της περιοχής, ενώ η εγκατάστασή του, σύμφωνα με την Πρωτοβουλία Πολιτών, «τυγχάνει εκτός πλαισίου νομιμότητας για 10 συγκεκριμένους λόγους», που αναλύονται με νομικά επιχειρήματα σε κείμενα που δημοσιεύουν πολίτες της πρωτοβουλίας.

Το υπόμνημα της Πρωτοβουλίας Πολιτών και Φορέων για την προστασία των Πιερίων

Σε εννέα σημεία εστιάζει η Πρωτοβουλία Πολιτών, η οποία ζητά από όλους τους αρμόδιους φορείς να απορρίψουν τους Περιβαλλοντικούς όρους και κατ’ επέκταση να κλείσουν την πόρτα σε κάθε σχέδιο που περιλαμβάνει εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα Πιέρια Όρη.

Αναλυτικά στο υπόμνημά της η Πρωτοβουλία αναφέρει:

Ο Αιολικός Σταθμός συνολικής ισχύος 29,40 MW, που σκοπείται να εγκατασταθεί στη θέση «Παπά Χωράφια» των Δ.Ε. Πιερίων και Μακεδονίδος των Δήμων Κατερίνης και Βέροιας αντίστοιχα, στα Πιέρια Όρη, σε απόσταση μόλις 1,00 χλμ από τον πυρήνα του Χιονοδρομικού Κέντρου του Ελατοχωρίου, συναντά την ομόθυμη αντίδραση κατοίκων και φορέων της περιοχής, ενώ η εγκατάστασή του τυγχάνει εκτός πλαισίου νομιμότητας για τους εξής πολύ συγκεκριμένους λόγους:

 1. Η εταιρεία «AIRENERGY ΠΑΠΑ ΧΩΡΑΦΙΑ Ι.Κ.Ε.» που επιδιώκει την εγκατάστασή του, κατέθεσε προσφάτως για έγκριση την από Νοεμβρίου 2021 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), στην οποία, ωστόσο, δεν υπάρχει καμία σαφής και συγκεκριμένη πρόβλεψη για την ασφαλή απομάκρυνση των 16.234,76 κυβικών μέτρων πλεοναζόντων χωματισμών, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, αλλά και της σχετικής νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 2. Στην ως άνω ΜΠΕ, δεν αξιολογούνται οι επιπτώσεις του σχεδιαζόμενου έργου ως προς τα προστατευόμενα σπάνια και κινδυνεύοντα είδη πανίδας που ομολογείται ότι διαβιούν στην περιοχή εγκατάστασης, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι δεν γίνεται η παραμικρή μνεία (έστω υπό τύπον τηλεγραφικής αναφοράς) των ειδών της ορνιθοπανίδας.
 3. Απουσιάζει εντελώς η περιγραφή αφενός των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων του υδρογραφικού δικτύου, του υδατικού δυναμικού, των μόνιμων και περιοδικών υδατοροών, καθώς και εν γένει των επιφανειακών υδάτων των υφισταμένων χρήσεων, θεσμοθετημένων και πραγματικών και αφετέρου των υπόγειων υδατικών πόρων, των διαθέσιμων ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων των κύριων υπόγειων υδροφορέων και εν γένει των υδρογεωλογικών χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων των υπόγειων υδάτων.
 4. Δεν λαμβάνει χώρα καμία αναλυτική και ουσιαστική αξιολόγηση των συνεργιστικών επιπτώσεων των αδειοδοτημένων αντίστοιχων έργων. Δεν αναφέρεται, δηλαδή, πόσες Α/Γ, πόσα χιλιόμετρα συνοδών έργων οδοποιίας έχουν αδειοδοτηθεί για να κατασκευαστούν και τελικά τι μέγεθος εκτάσεων δασικής γης όλα αυτά θα καταλάβουν εντός της ευρύτερης περιοχής, η οποία πέραν του ότι έχει η ίδια αναγορευθεί σε Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, βρίσκεται και σε άμεση γειτνίαση και άρα και αλληλεξάρτηση με περιοχές που είναι ενταγμένες στο Δίκτυο NATURA 2000 και δη με την ΕΖΔ «Πιέρια Όρη»
 5. Δεν παρουσιάζεται ΚΑΜΙΑ εναλλακτική λύση ούτε ως προς την θέση εγκατάστασης του υπό κρίση Σταθμού ούτε προς την οδοποιία πρόσβασης ούτε ως προς την επιλεγείσα τελικά τεχνολογία κ.λπ.
 6. Σαλαμοποιείται η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, καθώς στην επίμαχη ΜΠΕ δεν παρουσιάζεται και επομένως δεν αξιολογείται (ως προς τις περιβαλλοντικές του επιπτώσεις) ο τρόπος διασύνδεσης του Σταθμού με το Δίκτυο Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, μιας και εισέτι δεν έχει οριστικοποιηθεί από την αιτούσα Εταιρεία.
 7. Το μέσο πλάτος της σχεδιαζόμενης οδοποιίας πρόκειται να ανέλθει στα 12,45 μέτρα, όπως συνάγεται από την διαίρεση της επιφάνειας κατάληψης της οδοποιίας (=64.502,35 τ.μ.) με το μήκος αυτής (=5.180,77 μ.), κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 227 του Δασικού Κώδικα, 15 του ν. 998/1979, 2 του Π.Δ. 437/1981 και της από 10.6.1966 Απόφασης του Υπουργού Γεωργίας.
 8. Η Εταιρεία όφειλε να είχε εκπονήσει και εν συνεχεία υποβάλλει (ως παράρτημα της ΜΠΕ) και Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, δεδομένου αφενός ότι ο υπό κρίση Σταθμός βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση και αλληλεπίδραση – αλληλεξάρτηση με την ΕΖΔ με κωδικό GR1250002 και ονομασία «Πιέρια Ορη» και αφετέρου ότι η ίδια η περιοχή εγκατάστασης έχει αναγορευθεί σε Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους με κωδικό ΑΤ4011041.
 9. Το κυρίως έργο του Σταθμού (οι βάσεις δηλαδή θεμελίωσης των ανεμογεννητριών) σκοπείται να εγκατασταθεί εντός του συνιδιόκτητου Δάσους των Ριζωμάτων, ενώ τα συνοδά έργα της οδοποιίας πρόσβασης εντός του συνιδιόκτητου Δάσους Ελατοχωρίου. Ωστόσο, οι Αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί Ριζωμάτων και Ελατοχωρίου όχι μόνον δεν έχουν παράσχει την απαιτούμενη εκ της νομοθεσίας συγκατάθεσή τους, τουναντίον διαφωνούν σφόδρα με την υλοποίηση του υπό κρίση Σταθμού εντός των εκτάσεών τους.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, οι Δήμοι Κατερίνης και Βέροιας, οι αρμόδιες Υπηρεσίες και εν τέλει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης ως αδειοδοτούσα αρχή, οφείλουν να σταθούν αρωγοί στον αγώνα της συντριπτικής πλειονότητας των κατοίκων της περιοχής για την αποτροπή της εγκατάστασης του επίμαχου Σταθμού, και να γνωμοδοτήσουν αρνητικά ως προς την αίτηση της Εταιρείας για έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

Το υπόμνημα, συνυπογράφουν οι: Κοινότητα Ελατοχωρίου, Αναγκαστικός Δασικός Συνεταιρισμός Ελατοχωρίου, Χιονοδρομικό Κέντρο Ελατοχωρίου, Κοινότητα Ριζωμάτων, Κοινότητα Λαγόραχης, Κοινότητα Μοσχοποτάμου, Κοινότητα Πλατανορέματος, Κοινότητα Καστανιάς, Σύλλογος Επαγγελματιών Ελατοχωρίου, Πολιτιστικός Λαογραφικός Όμιλος Ελατοχωρίου, Σύλλογος Ελατοχωριτών Θεσσαλονίκης, Πρωτοβουλία Πολιτών & Φορέων για την προστασία των Πιερίων και Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας «Ο ΤΟΠΟΣ ΜΟΥ»

Αντίθετη και η Ορνιθολογική Εταιρεία

Κατά της δημιουργίας αιολικού πάρκου στα Πιέρια, τάσσεται και η Ορνιθολογική Εταιρεία η οποία επισημαίνει:

 1. Η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία έχει επισημάνει ήδη από το 2006 την ανάγκη ορθής χωροθέτησης των αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), δεδομένων των σημαντικών επιπτώσεων που έχουν καταγραφεί στην ορνιθοπανίδα -και στο φυσικό περιβάλλον γενικότερα- όταν αυτοί εγκαθίστανται σε προστατευόμενες και υψηλής φυσικότητας περιοχές, όπως η αυτή στην οποία σχεδιάζεται να εγκατασταθεί ο εν λόγω ΑΣΠΗΕ.  Σε αυτό το πλαίσιο, πέρα από τη θέση της οργάνωσής μας πως η οριζόντια εξαίρεση των περιοχών NATURA από την εγκατάσταση βιομηχανικών ΑΣΠΗΕ αποτελεί αναγκαία συνθήκη για τη διατήρηση της ακεραιότητας των προστατευόμενων περιοχών, η οργάνωσή μας υποστηρίζει σθεναρά και την πρόταση βιώσιμης χωροθέτησης ΑΣΠΗΕ στην Ελλάδα με ελαχιστοποίηση των σημαντικών επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα, από το Εργαστήριο Διατήρησης της Βιοποικιλότητας του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων. Sε αυτή τη μελέτη η θέση εγκατάστασης του ΑΣΠΗΕ «ΠΑΠΑ ΧΩΡΑΦΙΑ» βρίσκεται σε ζώνη αποκλεισμού χωροθέτησης ΑΣΠΗΕ, λόγω της υψηλής  φυσικοτητας και της χαμηλής κατάτμησής της από δρόμους.
 2. Στον περιβαλλοντικό χώρο είναι πολύ καλά εμπεδωμένο πως η κατάτμηση των φυσικών οικοσυστημάτων και η αλλαγή χρήσεων γης σε φυσικές περιοχές αποτελούν βασικές αιτίες απώλειας βιοποικιλότητας – μία συνθήκη που ασφαλώς ισχύει εξίσου εντός και εκτός προστατευόμενων περιοχών. Είναι σημαντικό πως τη συνθήκη αυτή την αναγνωρίζει πλέον επίσημα και η Πολιτεία στο σκεπτικό της για τη θεσμοθέτηση των Περιοχών Άνευ Δρόμων (ΠΑΔ) ή «Απάτητα Βουνά», όπως ονομάστηκαν. Αποτελεί, ωστόσο, σοβαρή αντίφαση πως την ίδια στιγμή προχωρούν επενδύσεις ΑΠΕ σε περιοχές με υψηλή φυσικότητα, χαμηλή κατάτμηση δρόμων και σε μεγάλα υψόμετρα. Η περίπτωση του ΑΣΠΗΕ «ΠΑΠΑ ΧΩΡΑΦΙΑ» είναι ακριβώς μία τέτοια περίπτωση: πρόκειται για περιοχή με πολύ πυκνή δασική βλάστηση, χαμηλή κατάτμηση από δρόμους και υψόμετρα 1100-1300 μέτρα. Καθώς, λοιπόν, είναι απολύτως σαφές πως οι αιολικοί σταθμοί αποτελούν έναν από τους κύριους φορείς κατάτμησης και αλλαγής χρήσης γης σε φυσικές περιοχές, για να είναι αξιόπιστη και ειλικρινής η πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ πρέπει να προχωρήσει τουλάχιστον στο «πάγωμα» της αδειοδότησης τέτοιων έργων, μέχρι το σκεπτικό αυτό να ενσωματωθεί κα στο αναθεωρημένο χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ.
 3. Αν και η αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι επιθυμητή, ο τρόπος με τον οποίο προωθείται αυτή στην Ελλάδα προκαλεί περισσότερα προβλήματα για το φυσικό περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες από τα ενεργειακά οφέλη, καθώς το μοναδικό κριτήριο με την οποία υλοποιείται η ανάπτυξη των ΑΠΕ είναι η μέγιστη κερδοφορία, και κυρίως για λίγες μεγάλες εταιρείες. Η διατήρηση της βιοποικιλότητας, η συμβατότητα με άλλες οικονομικές δραστηριότητες, η κοινωνική διαβούλευση και αποδοχή των έργων αποτελούν κριτήρια που αγνοούνται σχεδόν πλήρως κατά τον σχεδιασμό και αδειοδότηση των έργων. Σε αυτή την εξ αρχής στρεβλή διαδικασία, έρχονται να προστεθούν και άλλες παθογένειες του συστήματος αδειοδότησης: ΜΠΕ χαμηλού επιπέδου με παρόμοιο περιεχόμενο που ουσιαστικά ανακυκλώνεται, κατάτμηση («σαλαμοποίηση») έργων σε μικρότερα για να υπαχθούν σε χαμηλότερη αδειοδοτική βαθμίδα και να τύχουν ευκολότερης έγκρισης, έκδοση αδειών με υποτιθέμενη «δικλείδα ασφαλείας» τους αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους, που στην πράξη δεν ελέγχονται ποτέ για την τήρησή τους κ.α. Για τον λόγο αυτό η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ έχει προβεί και προβαίνει συνεχώς σε σημαντικό αριθμό νομικών, θεσμικών και επικοινωνιακών παρεμβάσεων, κυρίως για έργα αιολικής ενέργειας που έχουν και τις σημαντικότερες επιπτώσεις στα πουλιά και το φυσικό περιβάλλον, λόγω και της μεγάλης έκτασης συνοδών έργων.
 4. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ένα αυτοτελές τεράστιο θέμα είναι η πληρότητα και η αξιοπιστία των ΜΠΕ των έργων. Ως προς το αντικείμενο που μας αφορά, η ΜΠΕ του εν λόγω έργου είναι προκλητικά ελλιπέστατη. Δυστυχώς, έχει γίνει πλέον κανόνας όταν η θέση εγκατάστασης ενός έργου δεν είναι εντός του Δικτύου NATURA (όπου υπάρχει ρητή υποχρέωση για εργασία πεδίου), όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ΜΠΕ που τη συνοδεύει να αδιαφορεί για την ορθή παρουσίαση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. Αν ανατρέξουμε στη ΜΠΕ του έργου, βλέπουμε ότι η παρουσίαση συνολικά της πανίδας καλύπτει λιγότερη από μισή σελίδα και ειδικά για τα πουλιά υπάρχει μόνο η αναφορά: «Η πανίδα γενικότερα στα Πιέρια Όρη αποτελείται κυρίως από αλεπούδες, κουνάβια, λύκους, σκίουρους, αγριογούρουνα, λαγούς, μικρά αρπακτικά πουλιά, πέρδικες, ορτύκια και άλλα πτηνά». Όμως όλη αυτή η αναφορά δεν έχει προκύψει από έρευνα πεδίου ή αναζήτηση σε επιστημονικές εργασίες, αλλά αυτούσια αντιγραφή από ένα blog (!) http://aridea1.blogspot.com/2008/11/22-23112008.html και από εκδρομή ορειβατικού συλλόγου το 2008! Αυτή είναι η σοβαρότητα της μελέτης… Όμως η περιοχή εγκατάστασης φιλοξενεί με βεβαιότητα πληθυσμούς σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας (όπως δρυοκολαπτών, νυκτόβιων και μη αρπακτικών) και παρά το γεγονός το ότι δεν υπάρχουν πιο συγκεκριμένα στοιχεία για την περιοχή, αποτελεί υποχρέωση του μελετητή να προβεί σε έρευνα πεδίου και να παρουσιάσει με αξιόπιστο τρόπο την κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, όπως ακριβώς προβλέπουν οι προδιαγραφές εκπόνησης για τις ΜΠΕ έργων κατηγορίας Α: «Στο Κεφάλαιο 8 (Υφιστάμενη Κατάσταση του περιβάλλοντος) καταγράφονται, αναλύονται και αξιολογούνται οι τρέχουσες παράμετροι του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στην περιοχή μελέτης».

Όπως γίνεται αντιληπτό, η πρακτικά πλήρης απουσία στοιχείων για την ορνιθοπανίδα έχει σαν αποτέλεσμα να είναι εντελώς αναξιόπιστή και η εκτίμηση των επιπτώσεων, η οποία συνίσταται στις εξής προτάσεις (Ενότητα 9.5 Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον):

«Φάση κατασκευής
Η κατάληψη της έκτασης του έργου δεν αποτελεί σημαντική απώλεια βιοτόπου της ορνιθοπανίδας και δεν είναι σε θέση να επηρεάσει σημαντικά τους ντόπιους πληθυσμούς από άποψη αριθμού, ευρωστίας ή ποικιλίας ειδών.
Ιδιαίτερη σημασία τόσο για την πρόληψη των επιπτώσεων στα προστατευόμενα είδη όσο και για την υπόλοιπη ορνιθοπανίδα, έχει η εφαρμογή ειδικών προληπτικών και διαχειριστικών μέτρων, τα οποία μετριάζουν την όποια επίπτωση.

Φάση λειτουργίας
Η κατάληψη της έκτασης του έργου δεν αποτελεί σημαντική απώλεια βιοτόπου της ορνιθοπανίδας και δεν είναι σε θέση να επηρεάσει σημαντικά τους ντόπιους πληθυσμούς από άποψη αριθμού, ευρωστίας ή ποικιλίας ειδών.
Στην τοποθεσία του ΑΣΠΗΕ ή κοντά σ’ αυτή με βάση τις μέχρι τώρα μελέτες που έχουν γίνει δεν έχει διαπιστωθεί κάποια θέση που να κουρνιάζουν ή να συγκεντρώνονται συστηματικά σμήνη πτηνών.

Τέλος, η περιοχή εγκατάστασης του ΑΣΠΗΕ δεν καταλαμβάνει εκτάσεις καίριες για τη μετανάστευση ή τη διαβίωση σημαντικών ειδών πουλιών. Τα περισσότερα είδη που μεταναστεύουν πετούν πολύ πάνω από το ύψος των Α/Γ.
Ως εκ τούτου οι επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα αξιολογούνται ως αμελητέες».

Στην πραγματικότητα δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε τα παραπάνω, γιατί η αναξιοπιστία τους είναι πρόδηλη: εφόσον δεν υπάρχει καμία πληροφορία για τα ποια είδη πουλιών διαβιούν στην περιοχή, πως προέκυψε το συμπέρασμα ότι στη θέση εγκατάστασης δεν είναι βιότοπος για σημαντικά είδη, ή ότι δεν κουρνιάζουν ή συγκεντρώνονται σμήνη πουλιών; Θεωρούμε αυτονόητο ότι οι υπηρεσίες που γνωμοδοτούν δεν μπορούν να συμφωνήσουν με μια ΜΠΕ που δεν πληροί κατ’ ελάχιστον τον κύριο σκοπό της, δηλαδή να αποτυπώσει και να αξιολογήσει με τεκμηριωμένο τρόπο τις επιπτώσεις το φυσικό περιβάλλον.

Συμπερασματικά και για τους λόγους που εκτεθήκαν παραπάνω, η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ είναι αντίθετη με την εγκατάσταση του εν λόγω ΑΣΠΗΕ στα Πιέρια Όρη και συνολικά με την εγκατάσταση νέων αιολικών σε φυσικές και ορεινές περιοχές χαμηλής κατάτμησης από δρόμους, καθώς το όποιο όφελος από την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ εξανεμίζεται μπροστά στη βλάβη που αυτοί επιφέρουν στο φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα. Από τη μεριά μας, πέρα από τη συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση, θα παρακολουθούμε (και) τη συγκεκριμένη υπόθεση και θα διερευνήσουμε, σε συνεννόηση με τις τοπικές συλλογικότητες, τις επόμενες κινήσεις μας.

Οι ειδήσεις της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ