Μενού Κλείσιμο

296.000 ευρώ στο Δήμο Κατερίνης για δράσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Τρεις Πράξεις πιστοποιημένης κατάρτισης και συμβουλευτικής, ύψους 296.000 ευρώ, ενέκρινε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τον Δήμο Κατερίνης στο πλαίσιο του προγράμματος «Στρατηγική Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη». Οι Πράξεις χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η μία δράση αφορά ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων ευπαθών ομάδων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Κατερίνης» με Κωδικό ΟΠΣ 5067557 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η συγκεκριμένη Δράση αφορά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς και απειλούμενες με αποκλεισμό ομάδες, με σκοπό την αυτοαπασχόληση και τη δημιουργία πολύ μικρών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, αφορά στην υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος κατάρτισης συνολικής διάρκειας 120 ωρών, για 20 ωφελούμενες, με θέμα: «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης έχει θέμα: «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ενώ η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 50.000 ευρώ

Δράση για ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων

Η άλλη δράση αφορά ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Κατερίνης» με Κωδικό ΟΠΣ 5066558 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014- 2020». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η Δράση αφορά σε προγράμματα επιμόρφωσης ανέργων για την προώθηση στην αυτοαπασχόληση και στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα κατάρτισης είναι συνολικής διάρκειας 120 ωρών, για 80 ωφελουμένους (σε 4 τμήματα των 20 ατόμων) με θέμα: «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». Ωφελούμενοι είναι άνεργοι από την εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Κατερίνης.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 186.000 ευρώ

Δράση για ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων

Η τρίτη δράση αφορά ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Κατερίνης» με Κωδικό ΟΠΣ 5068891 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Η Δράση αφορά σε προγράμματα επανακατάρτισης, βελτίωσης δεξιοτήτων 30 εργαζομένων. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 60.000 ευρώ

Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι Διαχειριστική Αρχή του όλου προγράμματος είναι ο ίδιος ο Δήμος Κατερίνης, υπό την καθοδήγηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Μείωση της ανεργίας – αξιοποίηση των ευκαιριών απασχόλησης

Όπως επισημαίνει σχετικά ο Δήμαρχος Κώστας Κουκοδήμος «Στον Δήμο Κατερίνης αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της μείωσης της ανεργίας, στήριξης – υιοθέτησης παρόμοιων προγραμμάτων προκειμένου να δοθεί η  δυνατότητα στους ωφελούμενους του τόπου μας, να ενεργοποιηθούν, να ενημερωθούν και να ενταχθούν με επιπλέον γνώσεις και εμπειρία στην αγορά εργασίας. Συμβάλλουμε ενεργά και αποτελεσματικά στην κοινή προσπάθεια αξιοποίησης των ευκαιριών απασχόλησης».

Σύμφωνα με δήλωση του αρμοδίου Αντιδημάρχου, Γιώργου Τσιαλού, «οι δράσεις κατάρτισης του εν λόγω προγράμματος αφορούν επιδοτούμενη κατάρτιση 130 ατόμων σε 7 προγράμματα κατάρτισης από διάφορες ομάδες πληθυσμού και συγκεκριμένα από ανέργους, από μακροχρόνια ανέργους, από απασχολούμενους και αυτοαπασχολούμενους, καθώς και από άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (γυναίκες κ.α.).

Στο πρόγραμμα αυτό προβλέπεται ακόμη Συμβουλευτική Υποστήριξη, Ατομικές και Ομαδικές Συνεδρίες, Πρακτική Άσκηση και Πιστοποίηση απόκτησης προσόντων. Η δε κατάρτιση και επανακατάρτιση ατόμων βοηθούν τους μεν ανέργους να ενταχθούν ξανά στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα τους μακροχρόνια ανέργους, βοηθούν όμως και απασχολούμενους και αυταπασχολούμενους να σταθούν στην αγορά εργασίας και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους».

Αν θέλετε να λαμβάνετε εγκαίρως τις ειδήσεις πατήστε εδώ

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ