Μενού Κλείσιμο

Στην «Εθνοσυνέλευση των Νέων» το Γραφείο Νεότητας της Μητρόπολης

Στην «Εθνοσυνέλευση των Νέων» που διοργάνωσε η Εκκλησία της Ελλάδος τη Δευτέρα συμμετείχε το Γραφείο Νεότητας της Ιεράς Μητρόπολης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος, σε μια δράση η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των Εορτασμών των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Τη διοργάνωσή της ανέλαβαν η Συνο­δι­κή Ε­πι­τρο­πή Α­γω­γής της Νε­ό­τη­τος και η  Ει­δι­κή Συνο­δι­κή Ε­πι­τρο­πή Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Συμμετείχαν φοιτητές και μαθητές λυκείου από όλες τις Ι. Μητροπόλεις  της Ελλάδος και η εκδήλωση ήταν διαδικτυακή.

Την Ιερά Μητρόπολη Κίτρους εκπροσώπησαν ο Γεώργιος Τσερτεκίδης,  μεταπτυχιακός φοιτητής Οικονομικών Επιστημών και η Ευαγγελία Μπιλίνα, φοιτήτρια Φιλολογίας.

Η  «Ε­θνο­συ­νε­λεύ­ση των Νέων» αποτέλεσε  την εναρ­κτή­ρια Επε­τεια­κή Εκ­δή­λω­ση των 261 Συνοδικών καί Περιφερειακών Εκδηλώσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος για τον εορτασμό  της Εθνικής Παλιγγενεσίας.

Οι εκ­πρό­σω­ποι των Ι­ε­ρών Μη­τρο­πό­λε­ων κατανεμήθηκαν σε πέντε ομάδες και λειτούργησαν διαδικτυακά σε πέντε Μητροπολιτικά Κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ναύπλιο, Κέρκυρα,  Βόλος) με διαφορετικό θέμα συζήτησης η κάθε πόλη.

Το θέμα που ανέπτυξαν και συζήτησαν οι νέοι  ήταν: «Με­λε­τή­στε τις προ­σω­πι­κό­τη­τες των συν­τα­κτών του πρώ­του Συν­τάγ­μα­τος και των με­λών της Α΄ Ε­θνο­συ­νέλευσης. Ποι­ους α­πό αυ­τούς θα θέ­λα­τε να είχατε μπρο­στά σας και τι θα τους ρω­τού­σα­τε;»

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ιερά Μητρόπολη Κίτρους συμμετέχει ενεργά στον εορτασμό της επετείου των 200 χρόνων από την Εθνική Παλιγγενεσία με μια ολοκληρωμένη και συστηματική θεώρηση και οργάνωση των εκδηλώσεων, με συνέργειες και συνεργασίες. 

Το περιεχόμενο όλων αυτών των δράσεων, που σχεδιάζονται με βάση το αξίωμα ότι η Ιστορία θα πρέπει να αποτελεί πηγή γνώσης και έμπνευσης για το μέλλον, θα ανακοινωθεί όταν το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες.

Εάν θέλετε να λαμβάνετε εγκαίρως τις ειδήσεις πατήστε εδώ 

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ