Μενού Κλείσιμο

Αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης

Τα Εκπαιδευτήρια «Πλάτων» στην Πολωνία

Τα Εκπαιδευτήρια «Πλάτων» συμμετέχουν ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2 με τίτλο: » Chris – Countering Human RADICALISATION In School (Αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης στο πλαίσιο του σχολείου)» διάρκειας δύο ετών.

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο η τρίτη διακρατική συνάντηση στην Πολωνία με τη συμμετοχή και των υπολοίπων εταίρων, της Δανίας, της Ιταλίας, της Ρουμανίας, της Τουρκίας,  της Ουγγαρίας, της Λιθουανίας και της Ισπανίας.  Στόχος της συνάντησης ήταν να γίνει μια επισκόπηση για την πορεία του προγράμματος έως τώρα και να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα με στόχο την ολοκλήρωση της επόμενης φάσης.

Η επόμενη συνάντηση έχει οριστεί για τέλη Μαΐου  στη Λιθουανία με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών από τις εννέα εμπλεκόμενες στο πρόγραμμα χώρες. Το σχολείο εκπροσωπήθηκε από τον Ευάγγελο Καπέτη, την Παρασκευή Μελέγκου και πέντε μαθητές του Γυμνασίου «Πλάτων».

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ