Μενού Κλείσιμο

 3+1 λόγοι για να γιορτάσουμε το ποδήλατο

Η Ποδηλατική Απόδραση Πιερίας για την Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου

Οι ανάγκες μετακίνησης πεζών και ποδηλατών, που συχνά αποτελούν την πλειονότητα των πολιτών στις πόλεις, εξακολουθούν να αγνοούνται, παρόλο που οι επενδύσεις σε αυτούς μπορούν να σώσουν ζωές, να προστατεύσουν το περιβάλλον και να συμβάλουν στη μείωση της φτώχειας. Η εκπλήρωση των αναγκών τους συμβαδίζει με τη μείωση των εκπομπών καυσαερίων και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και της οδικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), οι ασφαλείς υποδομές για περπάτημα και ποδηλασία είναι πολύτιμο κεφάλαιο για την υγεία και προσφέρουν δυνατότητες μετακίνησης χωρίς κόστος, ακόμα και για τους οικονομικά ασθενέστερους, μειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, εγκεφαλικού επεισοδίου, ορισμένων καρκίνων, διαβήτη, ακόμη και θανάτου. Συνεπώς, η βιώσιμη κινητικότητα δεν είναι μόνο σημαντική για την υγεία, είναι επίσης δίκαιη και οικονομικά αποδοτική.

Γιατί να γιορτάσουμε το ποδήλατο;

-Το ποδήλατο είναι ένα απλό, προσιτό, αξιόπιστο, καθαρό, περιβαλλοντικά κατάλληλο και βιώσιμο μέσο μεταφοράς.

-Το ποδήλατο μπορεί να χρησιμεύσει ως εργαλείο για την ανάπτυξη και ως μέσο για τη μεταφορά, την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη και τον αθλητισμό.

-Η αλληλεπίδραση μεταξύ του ποδηλάτου και του χρήστη προάγει τη δημιουργικότητα και την κοινωνική αφοσίωση και δίνει στον χρήστη άμεση επίγνωση του τοπικού περιβάλλοντος.

-Το ποδήλατο αποτελεί σύμβολο της αειφόρου μεταφοράς, μεταδίδει ένα θετικό μήνυμα για την αειφόρου κατανάλωσης και παραγωγής και έχει θετικό αντίκτυπο στο κλίμα.

Η Παγκόσμια Ημέρα ποδηλάτου:

-Ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στο ποδήλατο και να το συμπεριλάβουν σε διεθνείς, περιφερειακές, και εθνικές αναπτυξιακές πολιτικές και προγράμματα

-Ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την οδική ασφάλεια και να την ενσωματώσουν στη βιώσιμη κινητικότητα και στον σχεδιασμό των υποδομών μεταφορών, ιδίως μέσω της προώθησης της κινητικότητας των πεζών και ποδηλατών, με σκοπό την βελτίωση της υγείας.

-Ενθαρρύνει τα ενδιαφερόμενα μέρη να δώσουν έμφαση και να προωθήσουν τη χρήση του ποδηλάτου ως μέσο προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης, ενισχύοντας την εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής αγωγής, για τα παιδιά και τους νέους.

-Ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν βέλτιστες πρακτικές και μέσα για την προώθηση του ποδηλάτου μεταξύ όλων των μελών της κοινωνίας, και σε αυτό το πλαίσιο χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες για την οργάνωση ποδηλατικών διαδρομών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο ως μέσο ενίσχυσης της σωματικής και ψυχικής υγείας και της ευημερίας για την ανάπτυξη μιας κουλτούρας ποδηλασίας στην κοινωνία.

Ενημέρωση από την εβδομαδιαία εφημερίδα Επτά. Τα νέα της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

Ακολουθήστε μας:
FB: Εφημερίδες Επτά & Πολιτεία
YouTube: Εφημερίδες Επτά & Πολιτεία

Instagram: efimerides_epta_politeia

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ