Μενού Κλείσιμο

Τράπεζα Πειραιώς: Νέα ψηφιακή υπηρεσία «Αποστολή Εγγράφων» μέσω winbank web banking

«Αποστολή Εγγράφων» η νέα ψηφιακή υπηρεσία

Με την νέα ψηφιακή υπηρεσία «Αποστολή Εγγράφων» μέσω της winbank web banking, μπορείτε να απλοποιήσετε τις διαδικασίες και να υποβάλλετε άμεσα έγγραφα- εκτός των εγγράφων που φέρουν την υπογραφή σας- για να χρησιμοποιηθούν στη διεκπεραίωση τραπεζικών εργασιών, χωρίς να χρειάζεται επίσκεψη σε κατάστημα!

Πιο συγκεκριμένα, στο μενού της winbank έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε «Αγορές & Αιτήσεις > Αποστολή Εγγράφων» και να εντοπίσετε τις αιτήσεις που έχετε λάβει από την τράπεζα για τις οποίες εκκρεμεί να αποστείλετε έγγραφα. Αφού τις επεξεργαστείτε, μπορείτε απλά και άμεσα να επισυνάψετε το απαιτούμενο έγγραφο ή και να απορρίψετε την αίτηση. Έτσι, επιτυγχάνετε εξοικονόμηση χρόνου και καλύτερο έλεγχο της διακίνησης των εγγράφων μέσω του Ιστορικού της υπηρεσίας. Επιπλέον, εξασφαλίζετε συνεχή ενημέρωση για την πορεία του αιτήματος σας και την αποδοχή ή όχι του εγγράφου από την Τράπεζα, μέσω της winbank αλλά και μέσω email.

 

    • Απλοποίηση και ταχύτερη διεκπεραίωση των απαιτούμενων διαδικασιών, χωρίς να χρειάζεται επίσκεψη σε κατάστημα
    • Καλύτερος έλεγχος της διακίνησης των εγγράφων μέσω του Ιστορικού της υπηρεσίας
  • Βλέπετε και επεξεργάζεστε τις αιτήσεις που έχετε λάβει από την τράπεζα για τις οποίες εκκρεμεί να αποστείλετε έγγραφα.
  • Επισυνάπτετε το απαιτούμενο έγγραφο ή απορρίπτετε την αίτηση
  • Βλέπετε το ιστορικό των αιτήσεών σας.
  • Ενημερώνεστε για την πορεία του αιτήματος λήψης εγγράφου και την αποδοχή του ή όχι από την Τράπεζα, μέσω  της  winbank αλλά και με email.

Οι ειδήσεις της Πιερίας με ένα κλικ.