Μενού Κλείσιμο

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 18 – 06 – 2019

ΘΕΜΑ  Α 

Α1 – α  Α2 – β Α3 – γ  Α4 – γ Α5 – β

ΘΕΜΑ  Β
Β1. 1  – ζ             2  – στ                    3  – α                      4  – ε                      5  – β                      6  – δ

Β2. Μόριο Α – θα γίνει σύνθεση DNA

Μόρια Β και Γ – δεν θα γίνει σύνθεση

Μόριο Β δεν υπάρχει τμήμα DNA για να ξεκινήσει η DNA πολυμεράση

Μόριο Γ το πρωταρχικό τμήμα έχει αντίστροφη κατεύθυνση – DNA πολυμεράση δρα με κατεύθυνση 5’-3’

Β3. α)θηλυκό
β)Σύνδρομο Turner  X0 μονοσωμία στα φυλετικά χρωμοσώματα.
γ)στείρα, δεν εμφανίζουν δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλλου.
δ) 90 μόρια  DNA.

Β4. σχολικό βιβλίο, σελ 127 2η παράγραφος

ΘΕΜΑ Γ

Σύνθεση πρωτεΐνης Α: φυλοσύνδετο θνησιγόνο (δεν εμφανίζονται απόγονοι που δεν παράγουν πρωτεΐνη Α, αναλογία θηλυκών αρσενικών 2:1)

Γονότυποι πατρικής γενιάς: αρσενικά ΧΑΥ    θηλυκά ΧΑΧα

 ΧΑΥ  x   ΧΑΧα

 γαμ ΧΑ,Υ       ΧΑα

 γονοτ αναλογία ΧΑΧΑ, ΧΑΧα, ΧΑΥ, ΧαΥ – δεν εμφανίζεται

 φαιν αναλογία 2 θηλυκα με πρωτεΐνη Α: 1 αρσενικό με πρωτεΐνη Α

 160 θηλυκά με πρωτεΐνη Α: 80 αρσενικά με πρωτεΐνη Α

Για το χρώμα σώματος: αυτοσωμικά πολλαπλά

Κ1 κίτρινο χρώμα, Κ2 μαύρο χρώμα, Κ3 άσπρο χρώμα

Από τα αποτελέσματα Κ1>Κ2>Κ3

Πατρική γενιά: Κ1Κ3 (κίτρινα)     Κ2Κ3 (μαύρα)

 Κ1Κ3    x    Κ2Κ3

 γαμ Κ1, Κ3               Κ2, Κ3

 F1:  Κ1Κ2, Κ1Κ3, Κ2Κ3, Κ3Κ3

φαιν αναλογία: 2 κίτρινα: 1 μαύρο: 1 λευκό  = 120 κίτρινα: 60 μαύρα: 60 λευκά

Γ2. διασταύρωση θηλυκών με μικρές κεραίες με αρσενικά με μεγάλες κεραίες

εάν είναι φυλοσύνδετο οι θηλυκοί απόγονοι θα φέρουν μεγάλες κεραίες και οι αρσενικοί μικρές (αιτιολόγηση με διασταύρωση)

εάν είναι αυτοσωμικό όλοι οι απόγονοι θα φέρουν μεγάλες κεραίες (αιτιολόγηση με διασταύρωση)

Γ3. Βακτήρια καλλιεργειών 1-7 έχουν πλασμίδιο (ανασυνδυασμένο ή μη)

1, 2, 4 και 6 με μη ανασυνδυασμένο πλασμίδιο γιατί μπορούν να επιβιώνουν σε περιβάλλον με λακτόζη

3, 5 και 7 με ανασυνδυασμένο πλασμίδιο γιατί ενσωμάτωσε μέσα στο οπερόνιο της λακτόζη το γονίδιο της πρωτεΐνης Α και δεν παράγεται το ένζυμο που διασπά τη λακτόζη

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Το άτομο ΙΙ1 ομόζυγο για το μεταλλαγμένο αλληλόμορφο, ενώ το άτομο ΙΙ1

1η περίπτωση: αυτοσωμικό υπολειπόμενο – απορρίπτεται γιατί το ΙΙ2 είναι ομόζυγο (αιτιολόγηση με διασταύρωση)

2η περίπτωση: αυτοσωμικό υπολειπόμενο – απορρίπτεται γιατί το ΙΙ1 είναι ομόζυγο (αιτιολόγηση με διασταύρωση)

3η περίπτωση: φυλοσύνδετο υπολειπόμενο – δεκτό (αιτιολόγηση με διασταύρωση)

Δ2. ΙΙ1 ΧαΧα θα εμφανίσει τα συμπτώματα της ασθένειας στην εφηβεία

 ΙΙ2 ΧΑΥ, δεν θα εμφανίσει συμπτώματα, υγιής

Δ3. Πατέρας: 600ζβ και 400ζβ

 Μητέρα: 1000ζβ, 600ζβ και 400ζβ

Δ4. α)  5’….CGAACGATGCCAGTCTGAATTCACGGA….3’

 β) Το κωδικόνιο TCA μετατρέπεται σε TGA που είναι κωδικόνιο λήξης. Άρα έχουμε πρόωρο τερματισμό της σύνθεσης της πολυπεπτιδικής αλυσίδας άρα το πολυπεπτίδιο θα αποτελείται από 3 αμινοξέα οπότε χάνεται η λειτουργικότητα της πρωτεΐνης.

Επιμέλεια Απαντήσεων

Καμπίσιος Αργύρης

Μακρίδου Ζωή

Οικονομίκος Νίκος

Ενημέρωση από την εβδομαδιαία εφημερίδα Επτά. Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

Ακολουθήστε μας:
FB: Εφημερίδες Επτά & Πολιτεία
YouTube: Εφημερίδες Επτά & Πολιτεία

Instagram: efimerides_epta_politeia

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ