Μενού Κλείσιμο

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ  13 – 06 – 2019

ΘΕΜΑ 1ο

Α1. 1-Λ       2-Σ       3-Σ       4-Σ       5-Λ

Α2. 1-γ       2-δ       3-β       4-α       5-στ

ΘΕΜΑ 2ο

Β1.

α) Ονομάζεται Περίοδος, συμβολίζεται με το γράμμα Τ και μονάδα μέτρησης είναι το 1 sec

β) Ονομάζεται Συχνότητα, συμβολίζεται με το γράμμα f και μονάδα μέτρησης είναι το 1 Hertz

B2.

α) Προπορεύεται η τάση κατά Δφ = 60°

β) Το κύκλωμα έχει επαγωγική συμπεριφορά

Β3.

α) Φασική τάση Uφ είναι η τάση που επικρατεί μεταξύ του κάθε αγωγού φάσης και του ουδέτερου.

β) Πολική τάση Uπ είναι η τάση που επικρατεί μεταξύ δύο αγωγών φάσης

ΘΕΜΑ 3ο

Γ1. Ucεν = 60 /  = 60 Volt

Γ2. ULεν = Ιεν∙ΧL = Ιεν∙2 ΧC = 2∙ Ucεν = 120 Volt

Γ3. Uεν2 = URεν2 + (ULεν2 – Ucεν2) => 1002 = URεν2 + 602 =>

URεν = 80  Volt

Γ4. Ιεν = URεν / R = 80/80 = 1 A

Γ5. Z = Uεν / Ιεν = 100 Ω

ΘΕΜΑ 4ο

Δ1. Ζ = R2 + ΧL2) = 10 Ω

Δ2. Uφ = Uπ/ = 20 Volt

ΙΑΣΤ = Uφ / Z = 20/10 = 2 A

IΓΡ = ΙΑΣΤ = 2 A

Δ3. ημφ =  ΧL / Ζ = 0,8

Q = ∙ Uπ∙ IΓΡ∙ ημφ = ∙20∙2∙0,8 = 96 Varr

Δ4. Για την αντιστάθμιση του 50% της άεργου ισχύος προκύπτει:

QΤ = Q/2 = 48 Varr

Ο κάθε πυκνωτής  έχει άεργο ισχύ Qc = QΤ /3 = 16 Varr

Δ5. Qc = UC2 / Xc => Xc = UC2 / Qc = 202/16 = 400 /16 = 25 Ω

Επιμέλεια απαντήσεων

Πίτος Δημήτρης

 

Ενημέρωση από την εβδομαδιαία εφημερίδα Επτά. Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

Ακολουθήστε μας:
FB: Εφημερίδες Επτά & Πολιτεία
YouTube: Εφημερίδες Επτά & Πολιτεία

Instagram: efimerides_epta_politeia

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ