Μενού Κλείσιμο

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  Γ΄ΕΠΑΛ

ΘΕΜΑ Α

 Α1. α. Σ  β. Σ γ. Λ δ. Σ ε. Λ

Α2. 1. γ 2. β

ΘΕΜΑ Β

Β1. α. Υπό συνθήκες κινδύνου. Σελ.218«Στην περίπτωση που… ότι ήταν καλύτερη.»

 β. Σελ.222-223 Από: «Στο βήμα …πληροφοριών»

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. α. Σελ.106-107 Από: «Ο έλεγχος …έτοιμων προϊόντων.»

 β. Σελ.98-99 Από: «Τα στοιχεία αυτά …σε εξωτερικό έλεγχο.»

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. 1.Εμπορική 2.Παραγωγική 3.Οικονομική

Δ2.α.Παραγωγικότητα εδάφους =Τελικά προϊόντα/στρέμματα

Χ1=40, Χ2=1600, Χ3=25, Χ4=36, Χ5=5600

 β. Αποτελεσματικότητα= Επιτευχθείσες μονάδες /Επιδιωκόμενες μονάδες *100 =50%

 γ. Αποδοτικότητα= Αποτέλεσμα/Πραγματοποιηθέν κόστος=0,4

 Επιμέλεια θεμάτων:

Σμυρλή Εύα

Μπατσαρά Χαρούλα

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ