Μενού Κλείσιμο

Συνάντηση του Δημάρχου Κατερίνης με τον Διευθυντή Λειτουργίας της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου

Σε «πορεία» αναβάθμισης η σήραγγα της Κατερίνης

 

Οι εργασίες ξεκινούν την άνοιξη και θα διαρκέσουν έως και 14 μήνες, ενώ για έναν μήνα θα παραμείνει κλειστή η σήραγγα. Ο Κώστας Κουκοδήμος έθεσε το ζήτημα της λειτουργίας του κόμβου Κορινού, αλλά και προτάσεις υποστήριξης συγκοινωνιακών έργων του Δήμου

 

Συνάντηση ενημέρωσης με τον Διευθυντή Λειτουργίας της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Δημήτρη Μανδαλώζη για τις εργασίες αναβάθμισης που θα εκτελέσει η εταιρεία στην υπόγεια σήραγγα Κατερίνης είχε ο δήμαρχος Κώστας Κουκοδήμος.

 

Όπως ενημέρωσε ο κ. Μανδαλώζης τον δήμαρχο Κατερίνης, βασικός σκοπός των εργασιών είναι αφενός η αναβάθμιση και εναρμόνιση της σήραγγας με την σύγχρονη ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ασφαλούς λειτουργίας σηράγγων, όπως αυτή ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο και αφετέρου η αύξηση του παρεχόμενου επιπέδου ασφαλείας προς τους οδηγούς σε επίπεδο ανάλογο με αυτό των νέων σηράγγων του Έργου.

Απόρροια της αναβάθμισης θα είναι και η προστασία της τοπικής αστικής κυκλοφορίας επάνω από τη σήραγγα δεδομένου ότι αυτή διέρχεται κάτω από τον αστικό ιστό.

Όπως ειπώθηκε στη συνάντηση, λόγω της παλαιότητας κατασκευής της, η σήραγγα «δεν συμμορφώνεται πλήρως με τις σύγχρονες προδιαγραφές» και τις απαιτήσεις ασφαλούς λειτουργίας καθιστώντας την εκτέλεση εργασιών αναβάθμισης επιβεβλημένη. Χαρακτηριστικότερο πρόβλημα αποτελεί η αντοχή της υποδομής σε (ενδεχόμενες) φωτιές μεγάλου «πυροθερμικού φορτίου», λόγω και της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων, καθώς και οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Παράλληλα με τις εργασίες πυροπροστασίας, προγραμματίζεται η εκτέλεση απαραίτητων εργασιών αναβάθμισης των συστημάτων ασφαλείας, οι οποίες «πλησιάζουν το όριο ζωής τους». Είναι χαρακτηριστικό, ότι παρήλθε χρονικό διάστημα άνω των 15 ετών από την απόδοση της σήραγγας στην κυκλοφορία, γεγονός που δημιουργεί «ζωτικής σημασίας» επιπτώσεις στη λειτουργία της. Οι εργασίες αναβάθμισης δρομολογήθηκαν κατόπιν εντολής του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο έχει και την ευθύνη επίβλεψης, καθώς και χρηματοδότησης του μεγαλύτερου μέρους αυτών.

H διάρκεια των εργασιών εκτιμάται περί τους 14 μήνες, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και ένας μήνας κατά τον οποίο η κυκλοφορία δεν θα γίνεται μέσα από την σήραγγα. Η έναρξη των εργασιών είναι προγραμματισμένη για την Άνοιξη.

Η μεθοδολογία κατασκευής στοχεύει στην ελαχιστοποίηση της όχλησης της κυκλοφορίας της αστικής ζώνης Κατερίνης και ως εκ τούτου προβλέπει τον εναλλάξ αποκλεισμό ενός κλάδου σήραγγας  για την εκτέλεση των εργασιών με ταυτόχρονη εκτροπή της κυκλοφορίας (αμφιδρόμηση) στον άλλον κλάδο. Μεταξύ των δύο φάσεων, καθώς και στο τέλος των εργασιών θα απαιτηθεί, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, υποχρεωτικά ένα μικρό χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν θα γίνεται η κυκλοφορία μέσα από σήραγγα για την εκτέλεση λειτουργικών δοκιμών.

 

Υποστήριξε σε συγκοινωνιακά έργα

Ο Δήμαρχος αμέσως μετά την ενημέρωση για το θέμα των εργασιών στη σήραγγα, έθεσε το ζήτημα της λειτουργίας του κόμβου Κορινού, τονίζοντας ότι αποτελεί κοινό αίτημα των κατοίκων, καθώς και του Δήμου Κατερίνης, το οποίο έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο Υπουργό.  Όπως είπε ο κ. Μανδαλώζης, το θέμα της λειτουργίας του κόμβου του Κορινού αποτελεί ζήτημα πολιτικής απόφασης, του αρμόδιου Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. «Εάν υπάρξει η απόφαση από τον αρμόδιο Υπουργό, η εταιρία μας θα την εκτελέσει» σημείωσε ο Διευθυντής Λειτουργίας.

Ο ο κ. Κουκοδήμος τέλος ζήτησε την υποστήριξη σε μια σειρά συγκοινωνιακών έργων, τα οποία  αφορούν την πόλη, όπως τη μελέτη για την ασφαλή συγκοινωνιακή σύνδεση με το νέο Πολιτιστικό Κέντρο κ.α.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.