Μενού Κλείσιμο

 Στις 6 Μαρτίου από το Εργατικό Κέντρο και το ΙΝ.Ε. της ΓΣΕΕ

Μια ακόμη δράση νομικής πληροφόρησης

Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. σε συνεργασία με το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κατερίνης διοργανώνουν την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00 – 18:00, δράση δια ζώσης νομικής πληροφόρησης εργαζομένων και ανέργων, στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κατερίνης (Αγίας Λαύρας 24, Κατερίνη). 

Νομικοί συνεργάτες του ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε. θα απαντούν σε εξατομικευμένα ερωτήματα και προβληματισμούς, σχετικά με το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα ασφαλισμένων όλων των ταμείων (θεμελίωση και κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, συντάξεις χηρείας, συντάξεις αναπηρίας, πλήρεις και μειωμένες συντάξεις κλπ.) και τα εργασιακά δικαιώματα (συμβάσεις, αποδοχές, άδειες κλπ.).

Επιπλέον, την ίδια ημέρα και στον ίδιο χώρο, θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω ομαδικά εργαστήρια:

-Ομαδικό εργαστήριο επαγγελματικής συμβουλευτικής ανέργων και εργαζομένων με θέμα «Τεχνικές πλοήγησης στην αγορά εργασίας: Βιογραφικό σημείωμα – Συνοδευτική επιστολή». Στόχος του εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες να καλλιεργήσουν ικανότητες, ώστε να αναγνωρίζουν τις δεξιότητές τους, τον τρόπο που μπορούν να τις προβάλλουν, να εντοπίζουν επαγγελματικές ευκαιρίες και να δημιουργούν το δικό τους βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (ώρα 12:00).

-Ομαδικό εργαστήριο επαγγελματικής συμβουλευτικής ανέργων και εργαζομένων με θέμα «Τεχνικές πλοήγησης στην αγορά εργασίας: Συνέντευξη επιλογής προσωπικού». Στόχος του εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες να καλλιεργήσουν δεξιότητες αυτοπαρουσίασης και ανάδειξης προσόντων, στο πλαίσιο συνεντεύξεων με εργοδότες (ώρα 14:00).

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και διέπονται από τον «Κώδικα Δεοντολογίας στην παροχή υπηρεσιών Δια Βίου Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας», καθώς και τις διατάξεις που αφορούν στη διαχείριση προσωπικών δεδομένων .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

Α) Στο Περιφερειακό ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Κ. Μακεδονίας, Σ. Πέτρουλα 5, Τ.Κ. 59132, Βέροια, τηλ.: 23310 75673 & 23310 24424, e-mail: centralmacedonia@reg.inegsee.gr & inekmak@otenet.gr, Site: www.inegsee.gr, πρόσωπα επικοινωνίας: Δημητριάδου Θωμαή, Μπαρμπαρούση Στέλλα, Φουτσιτζόγλου Κορνηλία ΚΑΙ

Β) Στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κατερίνης, Αγ. Λαύρας 24, Κατερίνη, τηλ. 23510 23888, e-mail: ergkat@otenet.gr, Πρόσωπο επικοινωνίας: Κωνσταντίνου Δέσποινα

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία οργανώνεται στο πλαίσιο της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων & Ανέργων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000945.

ΕΣΠΑ – «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» https://empedu.gov.gr

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ