Μενού Κλείσιμο

Στη «μέγγενη» των υπερ-πλεονασμάτων

Προϋπολογισμός 2020

Δραστικές παρεμβάσεις για την αύξηση των εσόδων κυρίως από τα ακίνητα όπου αναμένεται ανάκαμψη των συναλλαγών, αλλά και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής από τις μισθώσεις Airbnb, Booking και άλλες πλατφόρμες και από τον περιορισμό των δαπανών του δημοσίου (με μείωση των οροφών ανά υπουργείο) περιλαμβάνει ο προυπολογισμός του 2020.

 

Το συνολικό ύψος των παρεμβάσεων αυτών υπολογίζεται σε 1,9 δισ. ευρώ και υπερκαλύπτει τις φορο-ελαφρύνσεις 1,2 δισ. ευρώ ενώ σημειώνεται ότι αν δεν επιτευχθεί ο στόχος θα υπάρξουν πρόσθετα μέτρα (επισκόπηση δαπανών κά) ύψους 1,2 δισ. ευρώ προκειμένου να επιτευχθεί με βεβαιότητα ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα που τοποθετήθηκε στο 3,53% ή 7,02 δισ. ευρώ.

 

Οι παρεμβάσεις

Τα βασικά μέτρα είναι η αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών ακινήτων. Οπως αναφέρεται:

-Η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών με βάση τις πραγματικές αξίες, θα συμβάλλει στην αύξηση της εισπραξιμότητας σε ιδιοκτησίες συγκεκριμένων περιοχών της χώρας

που τώρα το επίπεδο των αντικειμενικών αξιών είναι αρκετά χαμηλότερο έναντι της εμπορικής αξίας καθώς και σε περιοχές της χώρας με πολύ υψηλή αξία ακινήτων (πολυτελείς παραθεριστικές περιοχές), που ως τώρα δεν λαμβάνονταν υπόψη.

-Ενίσχυση των ελέγχων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων (πχ. AirBnB).

 

Μέτρα 1,9 δισ. ευρώ

Αναλυτικά τα μέτρα στήριξης του προυπολογισμού ο οποίος δομήθηκε στην υπόθεση ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας το 2020 θα είναι 2,8%, ένα νούμερο που τελεί υπό αμφισβήτηση από τους θεσμούς αλλά και τη δύσκολη διεθνή συγκυρία, είναι τα εξής:

– Περιορισμός της υπο-εκτέλεσης λειτουργικών και άλλων δαπανών με αναπροσαρμογή των οροφών δαπανών στον τακτικό προϋπολογισμό (το αντίστοιχο ποσό έχει ενσωματωθεί στο βασικό σενάριο) 500 εκατ.

-Αναδιάρθρωση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων με ενίσχυση του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους (το αντίστοιχο ποσό έχει ενσωματωθεί στο βασικό σενάριο) 170 εκατ.

-Επισκόπηση δαπανών και εσόδων φορέων Γενικής Κυβέρνησης

– Αύξηση εσόδων Γενικής Κυβέρνησης 134 εκατ.

– Μείωση δαπανών Γενικής Κυβέρνησης 80 εκατ.

Βελτίωση αποτελεσματικότητας φορέων Γενικής Κυβέρνησης 123 εκατ.

Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και διεύρυνση της φορολογικής βάσης με μέτρα προώθησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών 642 εκατ.

– Διεύρυνση της φορολογικής βάσης και αύξηση εισπραξιμότητας εσόδων από ακίνητη περιουσία

– Αύξηση εσόδων και νέες μορφές ελέγχου Airbnb 60 εκατ.

– Εξορθολογισμός του συστήματος προσδιορισμού αξιών ακινήτων 142 εκατ.

– Επιτάχυνση επίλυσης φορολογικών διαφορών που εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια 50 εκατ.

Σύνολο 1.901 εκατ. Ευρώ/Μαξιλάρι 1,2 δισ. ευρώ

Επιπρόσθετα στο προσχέδιο του προυπολογισμού – πέραν του βασικού σεναρίου – καταγράφεται σύνολο παρεμβάσεων που μπορεί να αποφέρει έσοδα ή περικοπές κόστους ύψους 1.231 εκατ. ευρώ.

Αυτό είναι ένα «μαξιλάρι» που ζήτησαν οι θεσμοί με παρεμβάσεις αποκλειστικά στο σκέλος των δαπανών και της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

Τα μέτρα αυτά είναι:

-Δραστική αναπροσαρμογή των ορίων δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού με σκοπό τον περιορισμό της υποεκτέλεσης που παρουσιάστηκε τα προηγούμενα

Μεταφορά 250 εκατ. ευρώ από το εθνικό σκέλος στο συγχρηματοδοτούμενο, ενισχύοντας τα αναμενόμενα αναπτυξιακά οφέλη, λόγω του υψηλότερου πολλαπλασιαστή του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους, δημιουργώντας δημοσιονομικό όφελος περί τα 170 εκατ. ευρώ.

Επισκόπηση δαπανών και εσόδων με σκοπό οι υπηρεσίες που παρέχουν οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης να έχουν μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα για τους πολίτες. Ειδικότερα,

η επισκόπηση δαπανών και εσόδων καλύπτει περισσότερες από 20 ειδικές δράσεις που

αφορούν τομείς όπως η εισιτηριοδιαφυγή, η βελτιστοποίηση μεθόδων είσπραξης δημοτικών εσόδων, η εξοικονόμηση ενέργειας, η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, η αξιοποίηση δημόσιων κτιρίων κ.α. Επίσης βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα των δαπανών και

προγραμμάτων του ΟΑΕΔ.

 

Καταπολέμηση φοροδιαφυγής

Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, η μείωση της παραοικονομίας και η διεύρυνση της φορολογικής βάσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μειωθούν περαιτέρω τα φορολογικά βάρη στους πολίτες που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Η ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι αποδεδειγμένα το πιο αποτελεσματικό μέτρο σε αυτή την κατεύθυνση.

Για αυτό το σκοπό θεσμοθετείται αυξημένος συντελεστής 30% κατά τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Η προσπάθεια αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής δεν είναι άλλωστε υπόθεση αποκλειστικά και μόνο του κράτους.

Αφορά ολόκληρη την κοινωνία και ιδίως τους φορολογούμενους πολίτες, η κινητοποίηση των οποίων σε συνδυασμό με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών την οποία ενσωματώνει ο προϋπολογισμός του 2020, δημιουργεί το απαραίτητο πλαίσιο περιορισμού της φοροδιαφυγής και εξασφάλισης πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου που θα

χρησιμοποιηθεί στα επόμενα έτη για τον περαιτέρω περιορισμό των φορολογικών βαρών και την αύξηση των κοινωνικών δαπανών.

 

Αναπτυξιακές και κοινωνικές παρεμβάσεις

Επίδομα 2.000 ευρώ στις νέες οικογένειες για κάθε παιδί που γεννιέται

Τα είδη βρεφικής ηλικίας και τα κράνη ασφαλείας στον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ

Αναμόρφωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων με εισαγωγικό συντελεστή 9% και αύξηση του αφορολόγητου για κάθε τέκνο

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών για απασχολούμενους πλήρους απασχόλησης για τις επιχειρήσεις

Μείωση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων από το 28% στο 24%

Μείωση φορολογίας διανεμόμενων κερδών από το 10% σε 5% -69 Για την οικοδομική δραστηριότητα

Αναστολή ΦΠΑ στις νέες οικοδομές για 3 έτη

Αναστολή του φόρου υπεραξίας ακινήτων για 3 έτη

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ