Μενού Κλείσιμο

Σειρά δράσεων από την Περιφέρεια για την αντιμετώπιση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων

Ενημέρωση και «επιφυλακή»

 

Συνεχείς οι δράσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την αντιμετώπιση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, που εν δυνάμει μπορεί να απειλήσει σοβαρά κλάδο της χοιροτροφίας στην χώρα μας

 

Εκπαιδευτικό εργαστήριο για τους κτηνιάτρους των περιοχών με αυξημένο κίνδυνο εισόδου του ιού της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων στην Ελλάδα διοργάνωσε το Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων του Τμήματος Κτηνιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ., με τη συμμετοχή της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Το εργαστήριο, ήταν μια καλή ευκαιρία για συζήτηση επί του σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση του νοσήματος, μετά και από σχετικό αίτημα της ∆ιεύθυνσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στο εκπαιδευτικό εργαστήριο, αναπτύχθηκε μια σειρά θεμάτων από ειδικούς επιστήμονες, σχετικά με την αντιμετώπιση της νόσου, η οποία αποτελεί απειλή για την οικονομία του τόπου.

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με εκπροσώπους του Τμήματος Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την αντιμετώπιση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, προέβη, επιπλέον, σε μια σειρά δράσεων όπως:

-Διοργάνωση σύσκεψης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (12 Σεπτεμβρίου 2019). Στο πρώτο μέρος της σύσκεψης αναπτύχθηκαν θέματα που αφορούσαν στις κτηνιατρικές υπηρεσίες, ενώ στο δεύτερο συζητήθηκαν θέματα για την αποτροπή της μετάδοσης του νοσήματος και την αντιμετώπισή του από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν προϊστάμενοι και υπεύθυνοι συντονισμού για το νόσημα των κτηνιατρικών υπηρεσιών των επτά Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης (Κ.Ο.ΜΑ.Θ.).

Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις που εξήχθησαν κατά τη σύσκεψη απεστάλησαν προς όλους τους αρμοδίους φορείς.

-Σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίσθηκαν από κοινού και υλοποιήθηκαν, παρουσία του Προϊσταμένου αυτής:

-Σύσκεψη με τη συμμετοχή των Προϊσταμένων των κτηνιατρικών υπηρεσιών και του Προϊσταμένου της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (23 Σεπτεμβρίου 2019),

-Σύσκεψη με εκπροσώπους της Νέας Ομοσπονδίας Χοιροτροφικών Συλλόγων Ελλάδος και της Κ.Ο.ΜΑ.Θ. (24 Σεπτεμβρίου 2019),

-Συναντήσεις με εκπροσώπους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (24 Σεπτεμβρίου 2019), κατά τη διάρκεια των οποίων διευκρινίσθηκαν θέματα σχετικά με την πορεία της κατασκευής ή συντήρησης υποδομών απολύμανσης οχημάτων στις παραμεθόριες περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τη δράση συνεργείων δίωξης αγριόχοιρων, την τήρηση μέτρων βιοασφάλειας στο κυνήγι, κ.τ.λ. και με εκπροσώπους της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης για τη διερεύνηση της δυνατότητας συνδρομής της Αστυνομίας στο έργο των κτηνιάτρων σε ενδεχόμενη ανάγκη αντιμετώπισης της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων.

-Εκτύπωση, με έξοδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της αφίσας για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων που εκπόνησε το Τμήμα ΥΖ-ΚΑΦΕ της Δ/νσης Κτην/κής Π.Κ.Μ. τον Σεπτέμβριο του έτους 2018 (ηλεκτρονική διανομή) και διανομή της αφίσας (μαζί με ενημερωτικά φυλλάδια και αφίσα για τους ταξιδιώτες του ΥΠ.Α.Α.Τ., κατά περίπτωση), στις κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων, σε Δήμους και Δημοτικά Διαμερίσματα, στις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (Κεντρικές υπηρεσίες, Διευθύνσεις Δασών των Περιφερειακών Ενοτήτων, Δασαρχεία), καθώς και στην Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας-Θράκης και μέσω αυτής στους Κυνηγετικούς Συλλόγους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Παράλληλα, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Διεύθυνση Κτηνιατρικής Μ.Ε. Θεσσαλονίκης και  Τμήματα Κτηνιατρικής των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής – Δ.Α.Ο.Κ. των Π.Ε. Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής) διοργάνωσαν ενημερωτικές συσκέψεις με παραγωγικούς φορείς, εκπροσώπους των οικείων Δασαρχείων, κυνηγούς, θηροφύλακες, με στόχο την επίτευξη της καλύτερης δυνατής συνεργασίας για την αποσόβηση του κινδύνου της μετάδοσης του νοσήματος, απευθύνθηκαν για τον ίδιο λόγο σε Δημοτικές, Αστυνομικές και άλλες αρμόδιες αρχές και προέβησαν στις απαιτούμενες ενέργειες για την εφαρμογή του σχετικού προγράμματος και υπάλληλοι ορισμένων εξ αυτών επισκέφθηκαν το πεδίο με θηροφύλακες και κυνηγούς της περιοχής αρμοδιότητάς τους.

Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προέβη στην πρόσληψη 46 εποχικών κτηνιάτρων για όλη την Ελλάδα με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός έτους (οι 15 εξ αυτών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν πρότασης της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας), με σκοπό την αποκλειστική απασχόλησή τους με το πρόγραμμα αποτροπής της μετάδοσης και αντιμετώπισης της συγκεκριμένης επιζωοτίας.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.