Μενού Κλείσιμο

Προς αποκατάσταση η κατολίσθηση στων Άνω Αγιάννη: Υπογράφτηκε η εργολαβική σύμβαση

Την εργολαβική σύμβαση του έργου, «Αποκατάσταση κατολίσθησης στον οικισμό του Άνω Αγίου Ιωάννη Δήμου Κατερίνης», υπέγραψε, η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σοφία Μαυρίδου.

 

Το έργο, προϋπολογισμού μελέτης 357.310 Ευρώ µε ΦΠΑ 24%, χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος Επενδυτικών ∆απανών Δημοσίων Επενδύσεων Έτους 2019 και θα αναπτυχθεί εντός του οικισμού Άνω Αγιάννη του Δήμου Κατερίνης και ειδικότερα στα πρανή του ρέματος,  που διέρχεται από τον οικισμό.

Η πρόταση σταθεροποίησης της κατολίσθησης πρανούς, σε τμήμα διευθετημένου ρέματος εντός του οικισμού Άνω Αγίου Ιωάννη, περιλαμβάνει συνοπτικά τα παρακάτω έργα:

-κατασκευή αντιβάρου σταθεροποίησης

-ανακατασκευή του πρανούς ανάντη του οπλισμένου επιχώματος και μέχρι τον αύλειο χώρο της παρακείμενης κατοικίας

-κατασκευή της βάσης του επιχώματος και τοποθέτηση συλλεκτηρίου φιλτροσωλήνα.

-σε κάθε περίπτωση, ο υφιστάμενος και εν λειτουργία απορροφητικός βόθρος της παρακείμενης οικίας, που βρίσκεται πλησίον του πρανούς, όσο και η θέση εκκένωσης του δικτύου ύδρευσης του οικισμού, που βρίσκεται επί του υφιστάμενου πρανούς, θα πρέπει να απομακρυνθούν, ώστε να αποφευχθούν πρόσθετες φορτίσεις υδάτων – λυμάτων στο πρανές.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.