Μενού Κλείσιμο

 Πιλοτικό πρόγραμμα κομποστοποίησης

Πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα απευθύνει ο Δήμος Κατερίνης

Σε συμμετοχή σε έρευνα πιλοτικού προγράμματος κομποστοποίησης (στο πλαίσιο του έργου BIOWASTE), καλεί ο Δήμος Κατερίνης τους δημότες

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης, ο δήμος θα εγκαταστήσει Αυτόνομους Μηχανικούς Κομποστοποιητές (AMK) σε δημοτικούς χώρους. Οι ΑΜΚ είναι μικρές κλειστές ολοκληρωμένες μονάδες κομποστοποίησης, με μηδενισμό των εκλυόμενων οσμών και των διασταλαζώντων υγρών. Οι πολίτες, που εθελοντικά θα συνεργασθούν στο πρόγραμμα, θα εκπαιδευτούν για την Διαλογή στη Πηγή και ο δήμος θα τους παρέχει καφέ κάδους και κομποστοποιήσιμες σακούλες (θα ανανεώνονται).

Ουσιαστικά, θα συγκεντρώνουν τα βιοαπόβλητα τους σε μικρές κομποστοποιήσιμες σακούλες και ειδικούς κάδους, και στη συνέχεια θα τα μεταφέρουν στον ΑΜΚ, όπου θα έχουν πρόσβαση, με τη χρήση κωδικού και κάρτας. Στο τέλος της διαδικασίας θα μπορούν να προμηθευτούν δωρεάν το παραγόμενο οργανικό λίπασμα ή κομπόστ.

Για τις ανάγκες του έργου BIOWASTE δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο, που απευθύνεται σε όλους τους δημότες Κατερίνης, προκειμένου να διεξαχθεί έρευνα σχετική με τις απόψεις των πολιτών στη διαχείριση των απορριμμάτων.

Μέσω του ερωτηματολογίου, που μπορεί να απαντηθεί ανώνυμα, θα συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά με:

– τις γνώσεις τους αναφορικά με την διαχείριση αποβλήτων,

– την διαθεσιμότητα τους να συμμετέχουν σε προγράμματα PAYT (Πληρώνω όσο Πετώ), και

– τον προσδιορισμό των αναγκών για την ανάπτυξη ενός συστήματος PAYT, σύμφωνα με το οποίο ο εκάστοτε πολίτης επιβραβεύεται ή επιβαρύνεται οικονομικά ανάλογα με την ποσότητα των απορριμμάτων που παράγει.

Η συμμετοχή των δημοτών στην έρευνα, γίνεται συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο (https://forms.gle/B7t8k7Mb9U3BDGQR9) και θα υποστηρίξει το Δήμο Κατερίνης, εφοδιάζοντας με πληροφορίες πολύτιμες για την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος κομποστοποίησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους: κ. Βαρβαρέζο Ιωάννη, ΠΕ Περιβαλλοντολόγων, τηλ. 2351032314, και Αναστασιάδη Βενιαμίν, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, τηλ. 2351350497.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ