Μενού Κλείσιμο

Παρατείνεται η αντιστοίχιση επαγγελματικών αδειών

Εργατικό Κέντρο Κατερίνης

Με ανακοίνωσή του, το Εργατικό Κέντρο Κατερίνης ενημερώνει τους εργαζόμενους του Ν. Πιερίας ότι η προθεσμία για την αντικατάσταση αδειών ή αναγγελιών συγκεκριμένων ειδικοτήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχει οριστεί η 31η Δεκεμβρίου 2018.

Όσοι εργαζόμενοι είναι κάτοχοι αδειών Υδραυλικών, Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, Τεχνικών καύσης, Μηχανικών Εγκαταστάσεων, Συγκολλητών και Ψυκτικών πρέπει να μεριμνήσουν για την αντικατάσταση των Επαγγελματικών τους Αδειών παλαιού τύπου, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, οπωσδήποτε μέχρι την παραπάνω ημερομηνία. Μετά την παρέλευσή της, οι επαγγελματικές άδειες παλαιού τύπου που δεν έχουν αντικατασταθεί, παύουν να ισχύουν.
Για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι εργαζόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Εργατικό μας Κέντρο στο τηλέφωνο 2351023888 και στα σωματεία στα οποία είναι μέλη.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ