Μενού Κλείσιμο

Να επισπευστούν οι προσλήψεις στα ΣΔΕ

Σύλλογος Συμβούλος και Ωρομισθίων Καθηγητών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Την αναγκαιότητα επίσπευσης της διαδικασίας πρόσληψης των Συμβούλων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), επισημαίνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συμβούλων και Ωρομισθίων Καθηγητών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΠΑ.Σ.Σ.Δ.Ε.)

Από το 2008 και μετέπειτα οι Σύμβουλοι προσλαμβάνονται είτε στα μέσα είτε κοντά στο τέλος της σχολικής χρονιάς, γεγονός το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας για τα ΣΔΕ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Συγκεκριμένα το άρθρο 6 ορίζει ότι: «το προσωπικό των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) αποτελείται από τον Διευθυντή, τον Υποδιευθυντή, τους Εκπαιδευτικούς, το Σύμβουλο Σταδιοδρομίας και τον Σύμβουλο Ψυχολόγο και τους Διοικητικούς Υπαλλήλους». Επιπλέον το άρθρο 7 παράγραφος 5 ορίζει ότι: «οι διαδικασίες επιλογής προσωπικού ολοκληρώνονται μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους. Σε περίπτωση που θα δημιουργηθούν κενές θέσεις κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, αυτές είναι δυνατόν να καλύπτονται άμεσα από τον πίνακα επιλαχόντων».

Η εργασία των Συμβούλων αφορά την διαμόρφωση ενός υποστηρικτικού συστήματος για τους εκπαιδευομένους και τους εκπαιδευτικούς,  τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ομάδας. Οι Σύμβουλοι στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

-συνεργάζονται σε ατομικό επίπεδο ή σε ομαδικό επίπεδο με τους εκπαιδευόμενους, τους εκπαιδευτές και τους διευθυντές, ανάλογα με τις ανάγκες των μελών και της τοπικής κοινωνίας.

-προσεγγίζουν τις ανάγκες των εκπαιδευομένων.

-εξασφαλίζουν ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον, το οποίο ευνοεί την ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.

Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχουν στα ΣΔΕ είναι απαραίτητες προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των Σχολείων. Για αυτό και ελπίζουμε ότι φέτος είναι η τελευταία χρονιά που δεν εφαρμόζονται το άρθρο 6 και το άρθρο 7 παρ. 5 του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας για τα ΣΔΕ.

Όπως τονίζει ο Σύλλογος, είναι σε αναμονή των ενεργειών του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και του ΥΠΕΠΘ για την άμεση έκδοση των οριστικών πινάκων κατάταξης Συμβούλων Ψυχολόγων και Σταδιοδρομίας σχολικού έτους 2017-2018 και την επίσπευση των προσλήψεων.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ