Μενού Κλείσιμο

Μετά τη θεωρία η… πράξη!

Εκπαίδευση νέων αγροτών και κτηνοτρόφων στην Π.Ε. Πιερίας

Το Κέντρο Δήμητρα Κατερίνης (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) το οποίο υλοποιεί την εκπαίδευσή των νέων αγροτών της ζωικής παραγωγής, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: «Δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις» πέρα από την θεωρητική κατάρτιση, πραγματοποιεί και εκπαιδευτικές επισκέψεις – πρακτική άσκηση, σε συναφή επιχειρηματικούς χώρους με το αντικείμενο κατάρτισης τους.

Η πρακτική άσκηση αποτελεί σημαντικό τμήμα της κατάρτιση των Νέων Αγροτών και έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς ο εκπαιδευόμενος αγρότης περνά από το στάδιο της θεωρητικής κατάρτισης στο άμεσο πεδίο εφαρμογής μέσα στο οποίο θα δραστηριοποιηθεί.
Στα πλαίσια της πρακτική άσκησης οι νέοι κτηνοτρόφοι πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη και συμμετείχαν στην παραγωγική διαδικασία της αγροκτηνοτροφικής επιχείρησης των αδελφών Μπαλαούρα στην περιοχή ¨Βλάχας¨ του αγροκτήματος Κατερίνης. Οι νέοι κτηνοτρόφοι σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, στο χώρο της επαγγελματικής δραστηριότητας της αγροκτηνοτροφικής μονάδας, παρακολούθησαν την διαδικασία ενσίρωσής καλαμποκιού, όπως και της κοπής μηδικής. Επίσης ενημερώθηκαν για το σύστημά εκτροφής και διαχείρισης (Αναπαραγωγή, διατροφή) που εφαρμόζει η κτηνοτροφικής μονάδα. Είχαν την δυνατότητα να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις της και να δουν όλο τον εξοπλισμό που διαθέτει (αρμεκτήριο, παρασκευαστήριο ζωοτροφών)
Η πρακτική άσκηση των καταρτιζόμενων πραγματοποιηθεί υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτών τους, κ Ιωάννα Αντωνιάδου M.Sc. Γεωπόνου και υπεύθυνη του Κέντρου Δήμητρα Κατερίνης (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), κ. Κώστα Συμεωνίδη Γεωπόνου και κ Δημήτρη Ρουκά M.Sc. Τεχν Γεωπόνου. Στο Κέντρου Δήμητρα Κατερίνης εκπαιδεύονται νέοι αγρότες της ζωικής παραγωγής των Π.Ε. Πιερίας και Π.Ε. Ημαθίας.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ