Μενού Κλείσιμο

Μεγάλη η συμμετοχή ερευνητών στην συνάντηση του SET Plan στην Κεντρική Μακεδονία

Η ισχύς εν τη ενώσει

Όλοι συμφώνησαν πως η Ελλάδα θα πρέπει να εκπονήσει τον οδικό χάρτη σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για τις τεχνολογίες καθαρής ενέργειας το συντομότερο δυνατό

Με μεγάλη συμμετοχή ερευνητικών φορέων ολοκληρώθηκε η δεύτερη συνάντηση στην Ελλάδα για την παρουσίαση του Strategic Energy Technology Plan (SET Plan), που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, με πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας (DG Energy) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και το INZEB.

«Η ισχύς εν τη ενώσει! Η έρευνα και η καινοτομία για καθαρές τεχνολογίες ήταν και παραμένει στόχος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με αρωγούς τον ακαδημαϊκό και τεχνικό κόσμο», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κωνσταντίνος Γιουτίκας.

Η κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης, policy officer στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (DG Energy) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Άντυ Κοντουδάκη, τόνισε ότι «μέσα και πλατφόρμες συντονισμού πολιτικής στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας καθαρών τεχνολογιών, όπως αυτή που αντιπροσωπεύει το SET Plan, προσφέρουν πολλαπλές ωφέλειες. Όχι μόνο για τη διευκόλυνση που παρέχουν στη συμμετέχουσα χώρα για χάραξη κυβερνητικής πολιτικής στο συγκεκριμένο τομέα, αλλά και σε επίπεδο περιφερειακής δράσης και ανάπτυξης –κινητοποιώντας ενδιαφερόμενα μέρη του χώρου, όπως την ερευνητική κοινότητα ή την βιομηχανία στον τομέα των τεχνολογιών αυτών σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο. Αποτελούν σημαντικό και συστηματικό μέσο δικτύωσης, ενημέρωσης και μέσο ανάδειξης των επιτευγμάτων όλων των εμπλεκομένων φορέων, συνεισφέροντας στο να εκπληρωθούν οι στόχοι που η χώρα θα θέσει για την ενεργειακή της μετάβαση».

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πανεπιστημίων από την Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, εκπρόσωποι δήμων, ερευνητικών κέντρων και ομάδων, R&D τμημάτων βιομηχανίας και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το βασικό συμπέρασμα της συνάντησης – συζήτησης στρογγυλής τραπέζης, το συντονισμό της οποίας είχαν ο καθηγητής του ΑΠΘ Νικόλαος Μουσιόπουλος και η Αλίς Κοροβέση (ΙΝΖΕΒ) είναι ότι «η Ελλάδα θα πρέπει να εκπονήσει τον οδικό χάρτη σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για τις τεχνολογίες καθαρής ενέργειας το συντομότερο δυνατό, καθώς και τις προτεραιότητες για την έρευνα και την καινοτομία σε θέματα ενέργειας, σε συνεργασία και με τη συμμετοχή της ερευνητικής κοινότητας».

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ