Μενού Κλείσιμο

«Κοιτάμε Μπροστά»: Γιατί ακυρώθηκε πρόστιμο σε επιχείρηση της Κατερίνης για περιβαλλοντική ρύπανση;

Με αφορμή πρόσφατη ανοιχτή επιστολή της Ομάδας Πρωτοβουλίας Πολιτών “I Can’t Breathe” στην αντιπεριφερειάρχη Πιερίας κ. Μαυρίδου, η περιφερειακή παράταξη «Κοιτάμε Μπροστά» κατέθεσε γραπτή ερώτηση προς τη διοίκηση της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας σχετικά με τους λόγους που ακυρώθηκε απόφαση επιβολής προστίμου σε επιχείρηση της Κατερίνης για περιβαλλοντική ρύπανση.

Στο κείμενο της Ερώτησης η Παράταξη του Χρήστου Γιαννούλη, αναφέρει: «Σύμφωνα με ανοιχτή επιστολή της Ομάδας Πρωτοβουλίας Πολιτών “I Can’t Breathe” στην αντιπεριφερειάρχη Πιερίας κ. Μαυρίδου, πρόσφατα εκδόθηκε απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, η οποία ακυρώνει απόφαση της κ. Μαυρίδου περί επιβολής προστίμου σε επιχείρηση της Κατερίνης για περιβαλλοντική ρύπανση, με το αιτιολογικό της «πλημμέλειας ως προς την αιτιολόγησή της». Το πρόστιμο είχε επιβληθεί κατόπιν καταγγελίας της “I Can’t Breathe” και ήταν η έκτη κατά σειρά σχετική απόφαση από το 2013 εις βάρος της ίδιας επιχείρησης για τον ίδιο λόγο.

Η Ομάδα Πρωτοβουλίας είχε ασκήσει κριτική στη σύνταξη της απόφασης επιβολής προστίμου, η οποία εστιαζόταν στον εντοπισμό ουσιωδών παραλείψεων, που οδήγησαν τελικά και στην ακύρωσή της. Πιο συγκεκριμένα, είχε επισημανθεί η παράλειψη αναφοράς στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που δεσμεύει την επιχείρηση στον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων της (αίμα εκτρεφόμενων ζώων κ.ά.). Επίσης, είχε σημειωθεί μη στοιχειοθέτηση της συχνότητας και υποτροπής της παράβασης, αφού δεν αναφερόταν καμία από τις πέντε προηγούμενες κυρώσεις.

Στις αιτιάσεις αυτές, η κ. Μαυρίδου απάντησε απαξιωτικά, σύμφωνα με την καταγγελία της Ομάδας Πρωτοβουλίας, αλλά ο Συντονιστής της ΑΔΜΘ έκρινε «μη σύννομη» την έκδοση της απόφασης της κ. Μαυρίδου.

Παρακαλούμε να μας απαντήσετε:

-Πως απαντάτε στις καταγγελίες της Ομάδας Πρωτοβουλίας Πολιτών “I Can’t Breathe”;

-Η προσφεύγουσα εταιρία παρουσίασε την παράβασή της ως «μεμονωμένο περιστατικό εδραζόμενο σε αμελή συμπεριφορά υπαλλήλου»; Μήπως αυτό δεν ήταν ένα «μεμονωμένο περιστατικό», αλλά το τελευταίο σε μια σειρά «ατυχημάτων»;

-Πως είναι δυνατόν, η εύρυθμη λειτουργία ενός σύγχρονου βιολογικού καθαρισμού, να εξαρτάται από την επιμέλεια ενός υπαλλήλου; Και πως είναι δυνατόν, ακόμη κι αν είχε συντελεσθεί ατύχημα, η επιχείρηση να μην έχει ενημερώσει, πάραυτα, την υπηρεσία όπως υποχρεούται από τον νόμο;

-Γιατί τα αιτήματα της εταιρείας για αύξηση της δυναμικότητας των υφιστάμενων μονάδων της και την εγκατάσταση νέων προωθούνται άμεσα από την Π.Ε. Πιερίας, παρά τις επιφυλάξεις και τους όρους που τίθενται κάθε φορά από τη Δ/νση Κτηνιατρικής και την ΠΕΧΩΠ Πιερίας και χωρίς τη διαπίστωση της συμμόρφωσης της εταιρίας στους όρους και τις προϋποθέσεις για τη σύννομη λειτουργία της;»

Εάν θέλετε να λαμβάνετε εγκαίρως τις ειδήσεις πατήστε εδώ

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ