Μενού Κλείσιμο

Ίδρυση Συμβολαιογραφικής Εταιρείας – «IntraNotary»

Το Δ.Σ. του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης εγκρίνει το καταστατικό ίδρυσης εταιρείας συμβολαιογράφων από τους συμβολαιογράφους Κατερίνης κ.κ. Στυλιανή Μαντουλίδου και Αλέξανδρο Γαρυπίδη με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΑΡΥΠΙΔΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «IntraNotary», καθώς συντρέχουν οι νόμιμοι όροι έγκρισης του καταστατικού της άνω εταιρείας, δεδομένου ότι οι διατάξει του εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Π.Δ. 284/1993 και του Κώδικα συμβολαιογράφων.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΑΡΥΠΙΔΗΣ

Συμβολαιογράφος
Κανάρη 5, Κατερίνη, Τ.Κ. 60100

τηλ. 23510 77712

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.