Μενού Κλείσιμο

Η Πολιτική Προστασία υπενθυμίζει: Καθαρίστε τα οικόπεδά σας!

Αντιμέτωποι με διοικητικό πρόστιμο, αλλά και με τον Ποινικό Κώδικα θα βρεθούν, όσοι ιδιοκτήτες οικοπέδων δεν φροντίσουν να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους από χόρτα και εύφλεκτα υλικά

Ενώπιον των ευθυνών τους θέτουν τούς ιδιοκτήτες οικοπέδων οι τρεις δήμοι της Πιερίας, θυμίζοντάς τους την υποχρέωση να «αποψιλώσουν» τις ιδιοκτησίες τους από χόρτα, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τα όσα ορίζει η σχετική Διάταξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», οι ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξηρά χόρτα και στην απομάκρυνση άλλων εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται μέσα σ’ αυτά.

Στους συγκεκριμένους χώρους απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, ο Δήμος υποχρεούται στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα 50 λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Με ανακοινώσεις που έχουν εκδώσει και οι τρεις δήμοι, καλούν για μια ακόμη φορά τους δημότες «να ακολουθούν τις υποδείξεις των σχετικών Διατάξεων» προκειμένου να διασφαλιστεί η περιοχή μας από την πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Ενημέρωση από την εβδομαδιαία εφημερίδα Επτά. Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

Ακολουθήστε μας:
FB: Εφημερίδες Επτά & Πολιτεία
YouTube: Εφημερίδες Επτά & Πολιτεία

Instagram: efimerides_epta_politeia

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ