Μενού Κλείσιμο

Για έναν Δήμο με θέση και ΣΥΝΘΕΣΗ

Ο Βαγγέλης Γερολιόλιος παρουσίασε το πρόγραμμα του Συνδυασμού του για τον Δήμο Δίου-Ολύμπου

 

Η διοικητική οργάνωση του Δήμου και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η προστασία του περιβάλλοντος, ο πρωτογενής τομέας, ο τουρισμός και η πολεοδομική ανάπτυξη, αποτελούν μονο κάποιες από τις προτεραιότητες του Συνδυασμού “ΣΥΝΘΕΣΗ”.

Χθες, επικεφαλής του Συνδυασμού και υποψήφιος δήμαρχος Βαγγέλης Γερολιόλιος, προχώρησε σε αναλυτική παρουσίαση των θέσεων και των προτάσεων του συνδυασμού, ο οποίος στις 26 Μαϊου διεκδικεί με αξιώσεις (και κυρίως θέσεις) την ψήφο των δημοτών του Δήμου Δίου-Ολύμπου

Το πρόγραμμα

Διοικητική Οργάνωση Δήμου και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Κύριο μέλημά μας αποτελεί ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του Δήμου, η διασφάλιση της χρηστής οικονομικής διαχείρισης, η διαφάνεια και η ποιότητα στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Για να γίνει αυτό, απαιτείται οι Υπηρεσίες του Δήμου να λειτουργούν με τρόπο ευέλικτο και αποδοτικό. Προχωρούμε λοιπόν στην:

-Εφαρμογή ενός αποκεντρωμένου μοντέλου διακυβέρνησης με παροχή εργαλείων και στήριξης στις τοπικές κοινότητες,

-άμεση εκπόνηση – επικαιροποίηση επιχειρησιακού σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και ακραίων καιρικών φαινομένων.

-Εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο σύνολο των υπηρεσιών του Δήμου.

Τομέας του Περιβάλλοντος:

Προτεραιότητά μας αποτελεί η εξασφάλιση ενός μεσομακροπρόθεσμου σχεδιασμού για την προστασία του περιβάλλοντος, με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.  Προγραμματίζουμε στοχευμένες πολιτικές και πρωτοποριακές δράσεις για:

-τη Διαχείριση απορριμμάτων και την Ανακύκλωση,

-για τον τον εκσυγχρονισμό του ρόλου της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε

-Έργα αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας στο κτιριακό δυναμικό του Δήμου,

-προστασία του θαλάσσιου μετώπου από τη διάβρωση στον Πλαταμώνα, τη Λεπτοκαρυά και την Πλάκα.

 

Στον πρωτογενή τομέα, βασικός άξονας των προτάσεών μας αποτελεί η αειφόρος ανάπτυξη.

Στην Άρδευση σχεδιάζουμε την

-Κατασκευή νέων ταμιευτήρων στην Καρίτσα και στη Βροντού.

-Σταδιακή μετάβαση σε αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού του κόστους άρδευσης, με σκοπό την ουσιαστική μείωση των τελών άρδευσης σε ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%).

-Συντήρηση και επέκταση αγροτικού οδικού δικτύου

 

Στην Πολεοδομική Ανάπτυξη

-Αντιμετωπίζουμε τις στρεβλώσεις του παρελθόντος που κόστισαν και κοστίζουν στην τοπική ανάπτυξη σε σχέση με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο-Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου-Τοπικά χωρικά

-προωθούμε και εφαρμόζουμε τις μελέτες των Επεκτάσεων Σχεδίου Πόλεως

-Μέριμνα για τους παλαιούς οικισμούς του Δήμου μας, στενή συνεργασία με την Πιερική Αναπτυξιακή για περαιτέρω αξιοποίηση των προγραμμάτων LEADER και άλλων χρηματοδοτικών ευκαιριών. Αξίζει να τους αναδείξουμε.

 

Στις υποδομές:

-Συγκρότηση και εξοπλισμός αμαξο/μηχανο-στασίου για κάθε δημοτική ενότητα με τα βασικά και απαραίτητα μηχανήματα για την εξυπηρέτηση των τοπικών αναγκών

-Σχολική στέγη: κατάρτιση «Ολοκληρωμένου προγράμματος βελτίωσης και ολοκλήρωσης σχολικών κτιρίων».

-Συνεδριακό Κέντρο Δήμου: Λύση, επιτέλους. Θα αποτελέσει πυρήνα ανάπτυξης του συνεδριακού τουρισμού στο Δήμο.


Κοινωνική Πολιτική

 Η αποτελεσματική στήριξη των κοινωνικά ευπαθών ομάδων που αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβίωσης και η έμπρακτη συμπαράσταση των δημοτών που χρειάζονται τη βοήθειά μας αποτελούν κύριες προτεραιότητες. Έτσι λοιπόν δημιουργούμε Τοπικό Ταµείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης:

-Με κοινωνικό προϋπολογισμό και διεκδίκηση πηγών χρηματοδότησης

-Πρωτοβουλία για Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στήριξη εθελοντικών ομάδων και φιλανθρωπικών συλλόγων

Στηρίζουμε και διευρύνουμε :

-το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»,

-τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμού και τα Προγράμματα Προσχολικής Αγωγής»

-Εξασφάλιση της προσβασιμότητας ατόμων με κινητικές δυσκολίες στα δημοτικά κτίρια και στις κεντρικές οδούς και πλατείες των οικισμών.

Αστική Πανίδα – Φροντίδα για τα ζώα

Το θέμα των αδέσποτων ζώων στο Δήμο μας είναι υπαρκτό και μεγάλο. Χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Καταρτίσαμε Πρόγραμμα Διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, με σεβασμό προς τα ζώα, αλλά και προς τον δημότη. Βασικοί άξονες του προγράμματος προβλέπουν:

-υλοποίηση προγραμμάτων αντιμετώπισης αδεσπότων ζώων, σε συνεργασία με τα φιλοζωικά σωματεία.

-Δημιουργία δημοτικού καταφυγίου.

-καταγραφή, σήμανση, αποπαρασίτωση, εμβολιασμός, στείρωση των ζώων  Υπεύθυνες υιοθεσίες

Πολιτισμός –Αθλητισμός

Η χάραξη μιας ενιαίας στρατηγικής πολιτισμού και αθλητισμού για το Δήμο μας, μπορεί να επιτευχθεί με τη δημιουργία Φορέα Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου. Ο Φορέας αυτός θα σχεδιάζει, θα οργανώνει και θα προβάλλει ενιαία τις δράσεις του πολιτισμού και του αθλητισμού.

Στον πολιτισμό οι δράσεις στοχεύουν στην

-προώθηση της συνεργασίας όλων των Πολιτιστικών Συλλόγων και Πολιτιστικών Ομάδων του Δήμου για ένα ετήσιο οργανωμένο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων.

-Προστασία και ενίσχυση Πολιτιστικών Συλλόγων, θεσμών, διοργανώσεων και δράσεων, του Οργανισμού Φεστιβάλ Ολύμπου και της διοργάνωσης «Ολύμπια εν Δίω».

-Ίδρυση Δημοτικού Ωδείου και λειτουργία του και στις τρεις δημοτικές ενότητες.

Στον Αθλητισμό στόχος μας είναι να προσφέρουμε τις υποδομές και τις ευκαιρίες άθλησης, ψυχαγωγίας και προαγωγής του αθλητικού πνεύματος με

-Με παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού αθλητικών υποδομών και εγκαταστάσεων.

-Με τη σύνταξη μελέτης για την κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στη Λεπτοκαρυά, ώστε να εξυπηρετούνται οι δημότες και του νότιου τμήματος του Δήμου.

-Συστηματική αναζήτηση συνεργασιών με τις πανελλήνιες ομοσπονδίες αθλημάτων για την διεκδίκηση μεγάλων αθλητικών γεγονότων

Τουριστική Ανάπτυξη

Κατευθυντήρια γραμμή μας είναι η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, δηλαδή αυτή που εκπληρώνει τις ανάγκες των επισκεπτών στην περιοχή φιλοξενίας και παράλληλα προστατεύει και επαυξάνει τις ευκαιρίες για το μέλλον

Ήδη από το Σεπτέμβριο είχαμε ανακοινώσει την οργάνωση Αντιδημαρχίας Τουρισμού, γεγονός που καταδεικνύει την:

-σημασία που δίνουμε στην ανάπτυξη του τουρισμού στον Δήμο μας, και

-την πρόθεσή μας να ενισχύσουμε τη θέση του Δήμου στον τουριστικό χάρτη.

Ρόλος της Αντιδημαρχίας Τουρισμού θα είναι ο συντονισμός όλων των απαραίτητων ενεργειών για την οργάνωση, αναβάθμιση και προβολή του τουριστικού προϊόντος του Δήμου Δίου Ολύμπου σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία, τους επαγγελματικούς φορείς, τους πολιτιστικούς συλλόγους, τα καλλιτεχνικά σύνολα, τις αθλητικές και εθελοντικές ομάδες, τους αθλητικούς οργανισμούς, τους ορειβατικούς και φυσιολατρικούς συλλόγους, τους άλλους Δήμους και την Περιφερειακή Διοίκηση.

Ο Τουρισμός είναι υπόθεση όλων και στηρίζεται στην εξωστρέφεια και τις συνέργειες.

Βασικός στόχος είναι η εκπόνηση σχεδίου για την ένταξη της περιοχής σε ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φύσης, Πολιτισμού και Γαστρονομίας με κεντρικό σημείο αναφοράς, τον Όλυμπο. Το φυσικό και αστικό περιβάλλον αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο ενός τουριστικού προορισμού, καθώς και η ανάδειξη των τοπικών πόρων που έχουν τουριστική ζήτηση.

Το Πρόγραμμά μας για τον Τουρισμό είναι ρεαλιστικό με θέσεις υλοποιήσιμες, που αφορούν δράσεις αξιοποίησης όλης της παρολύμπιας περιοχής, ορεινής και παραθαλάσσιας και αποσκοπούν

αφενός στην οργάνωση και υποστήριξη των βασικών υποδομών (καθαριότητα, βιολογικός καθαρισμός, ύδρευση, προστασία των ακτών από τη διάβρωση, Έγκαιρη οργάνωση των ακτών, ενίσχυση του προσωπικού κατά την τουριστική περίοδο, συντήρηση και επέκταση του αστικού πρασίνου). Και αφετέρου την ανάπτυξη διαφορετικών ειδών τουρισμού όπως, ο εναλλακτικός, ο αθλητικός, ο δημιουργικός, ο τουρισμός περιπέτειας, τον θρησκευτικό, Πολιτιστικό Τουρισμό, γαστρονομικό,

Καταστρώνουμε ένα Στρατηγικό σχέδιο τουριστικής προβολής με δράσεις και προωθητικές ενέργειες σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ