Μενού Κλείσιμο

Εργαζόμενοι του Ψ.Ν.Π.Ο.: Επιβάλλεται η θεσμική και οικονομική θωράκιση

Τους προβληματισμούς τους και τις απόψεις τους για την ψυχική υγεία κατέθεσαν κατά την Πανελλήνια Ψυχιατρική Συνδιάσκεψη και οι εργαζόμενοι του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Πέτρας Ολύμπου

Πανελλήνια Ψυχιατρική Συνδιάσκεψη, με θέμα: «Προβληματισμοί και απόψεις για την ψυχική υγεία» διοργάνωσε το Σωματείο Εργαζομένων του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Πέτρας Ολύμπου, στο συνεδριακό κέντρο του Δήμου Κατερίνης. Κατά την διάρκεια των εργασιών, δόθηκε η δυνατότητα σε ειδικούς στο χώρο της Ψυχικής Υγείας, να αναπτύξουν μεθόδους και διαδικασίες και να ανταλλάξουν απόψεις και προβληματισμούς , κυρίως μετά τη συγχώνευση των Ψυχιατρείων με τα Γενικά Νοσοκομεία.

Τι εργασίες της Συνδιάσκεψης, μεταξύ άλλων παρακολούθησε ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ανέστης Μυστρίδης, εκπρόσωποι των Σωματείων των Ψυχιατρείων και των Ψυχιατρικών Τομέων των Γενικών Νοσοκομείων όλης της Ελλάδας.  Επιδίωξη όλων ήταν να ακουστούν τα προβλήματα που υπάρχουν, να εισακουσθούν οι προτάσεις εξειδικευμένων επαγγελματιών και να δοθούν λύσεις για άρτια και ομαλή λειτουργία των δομών του Ψυχιατρικού Τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης.

Η συνένωση του ΨΝΠΟ με το Νοσοκομείο και τα προβλήματα

Όπως ανέφερε η πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΨΝΠΟ Χαρά Τσανοσίδου «είμαστε το πρώτο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο, που έκλεισε σαν ίδρυμα και δημιουργήσαμε 23 δομές, όλων των βαθμίδων, μέσα στην πόλη της Κατερίνης. Αγώνας που έγινε από το συνδυασμό όλων των κλάδων και ειδικοτήτων του πρώην Ψ.Ν.Π.Ο. για την πρόληψη και την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ψυχικά ασθενών. Ύστερα από τριάντα χρόνια προσπαθειών για πλήρη αναδιοργάνωση του τομέα της ψυχικής υγείας για μια ανθρώπινη αντιμετώπιση των ψυχικά ασθενών ως ισότιμων πολιτών της κοινωνίας μας και για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου ποιοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του πληθυσμού, η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης και της ακύρωσης όλων των επιτευγμάτων της. Η συνένωση μας με το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, αν λάβουμε υπόψη μας και τον υπάρχοντα πεσμένο οικονομικό προϋπολογισμό όσο αφορά τον τομέα της υγείας, την μη σύνταξη του νέου οργανισμού, την έλλειψη προσωπικού και υλικών, έρχεται σε αντίθεση με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του νοσοκομείου.

Η αυστηρή και απαρέγκλιτη τήρηση του κατεστημένου, η στενότητα αντιλήψεων, το χαμηλό ταπεραμέντο, η εμμονή στην συγκεντρωτικότητα αποφάσεων και οι μονομερείς απόψεις είναι ανώφελα και επιζήμια και επιφέρουν φραγμό στην ανάπτυξη της ψυχικής υγείας. Έχουμε διασπάσει το άτομο, αλλά δυστυχώς όχι τις προκαταλήψεις μας.  Απαξιώνεται  πλέον το έργο της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας και εξαλείφεται η γνώμη του Επιστημονικά Υπεύθυνου, επαγγελματιών υγείας που διδάχθηκαν και υπηρέτησαν τον ιδιαίτερο χώρο της ψυχιατρικής επί έτη.

Συμπερασματικά υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης των φιλοξενούμενων ασθενών δεν παρέχονται πλέον, αφού ο Επιστημονικά Υπεύθυνος και η Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα δεν συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων για τη λειτουργία και το σχεδιασμό των παρεχόμενων υπηρεσιών της δομής που υπηρετούν. Είναι εμφανές το γεγονός ότι ο ψυχιατρικός τομέας θεωρείται υποδεέστερος και τα άτομα με ειδικές ανάγκες παιδιά ενός κατώτερου Θεού.Ο ψυχιατρικός τομέας δεν είναι υποδεέστερος, αλλά ισότιμος με τους υπόλοιπους τομείς και έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο δουλειάς, πολύ διαφορετικό από αυτόν των κλινικών και σύμφωνα με αυτά πρέπει να αντιμετωπίζεται.Η ψυχιατρική παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες, διαφορετικές σε κάθε δομή και διαφορετικές σε κάθε ένα ξεχωριστά πάσχοντα ψυχικά άτομο.

Θεωρώ ότι η Ψυχιατρική έχει όραμα και ελευθερία σκέψης, δράσης και έκφρασης, ανάγκες και θέλω, πρωτοβουλίες και απόψεις, δημιουργικότητα, εφευρετικότητα και ευρεία μόρφωση, θέληση και αγώνες, κοινωνικότητα και άμιλλα, υπομονή και επιμονή, συναδελφικότητα και συλλογικές αποφάσεις, ομαδική και πολυκλαδική δουλειά .Ζητάμε θεσμική και οικονομική θωράκιση».

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

Στον χαιρετισμό του προέδρου της Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. Μιχάλης Γιαννάκος ο οποίος λόγω υποχρεώσεων αναγκάστηκε να αποχωρήσει νωρίτερα αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ότι  τις παρεμβάσεις των Σωματείων των καταργημένων Περιφερειακών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και της ΠΟΕΔΗΝ, κατάφεραν  να εκδοθούν ή να δρομολογηθούν προς έγκριση νέοι αυτόνομοι οργανισμοί του δικτύου Ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης που αναπτύχθηκε με περιγραφή των θέσεων ευθύνης. Επίσης επιλύθηκαν όπου εγείρονταν ζητήματα επιστροφής επιδομάτων ευθύνης με Νομοθετική ρύθμιση ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

«Η έκδοση των οργανισμών μόνο των Νοσοκομείων που ανήκουν οργανικά τα καταργημένα Περιφερειακά Ψυχιατρικά Νοσοκομεία είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση καθότι έτσι κατοχυρώνεται η οργανική αυτονομία του δικτύου των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης που αναπτύχθηκε.Η κατάργηση των Περιφερειακών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων με πρόσχημα την ασυλική τους μορφή, για την επίτευξη της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης απεδείχθη μετέωρο βήμα καθ’ ότι δεν ακολούθησε όπως είχαμε προβλέψει η σύσταση ολοκληρωμένου δικτύου υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας που να καλύπτει τον κάθε πληθυσμό αναφοράς και αυτό παρά τα δισεκατομμύρια ευρώ που ξοδεύτηκαν (κοινοτικά κονδύλια και εθνικοί πόροι, δεν αναπτύχθηκε επαρκές και κατάλληλο δίκτυο Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών, τμήματα οξέων, εξωνοσοκομειακές δομές (ξενώνες, διαμερίσματα, οικοτροφεία) και κυρίως επιδοτούμενες από το κράτος δουλειές. Οι συνεταιριστικές δραστηριότητες δεν επιλύουν το βιοποριστικό πρόβλημα των Ψυχικά πασχόντων. Γι’ αυτό και το 50% των εισαγωγών στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας οξέων περιστατικών είναι επανεισαγωγές χρόνιων περιστατικών. Ταυτόχρονα η οικονομική κρίση αύξησε κατά 50% τις Εισαγωγές περιστατικών στις Δημόσιες Μονάδες Ψυχικής Υγείας».

Ενημέρωση από την εβδομαδιαία εφημερίδα Επτά. Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

Ακολουθήστε μας:
FB: Εφημερίδες Επτά & Πολιτεία
YouTube: Εφημερίδες Επτά & Πολιτεία

Instagram: efimerides_epta_politeia

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ