Μενού Κλείσιμο

 Ένα ακόμη σημαντικό έργο ξεκίνησε

Επαρχιακής Οδού «Κατερίνης – Δίον – Πλατανάκια-Γρίτσα»

«Ένα σημαντικό έργο της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας ξεκίνησε. Σε καθημερινή βάση επιβλέπουμε τις εξελισσόμενες παρεμβάσεις της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, που υλοποιούνται με βάση το τεχνικό μας πρόγραμμα και με γνώμονα την προστασία των οδηγών και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας», σημειώνει η Σοφία Μαυρίδου

Μετά την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση φθορών, ζημιών και συντήρηση στο Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας της Π.Ε. Πιερίας για τα έτη 2018-2019» από την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, ξεκίνησαν ήδη, οι προβλεπόμενες εργασίες.

Η  συγκεκριμένη μελέτη,  προϋπολογισμού 360.000 ευρώ (με το Φ.Π.Α.), έχει αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών, για τη συντήρηση και την αποκατάσταση ζημιών –φθορών, μεταξύ άλλων και σε επιμέρους τμήματα του καταστρώματος της 5ης Επαρχιακής Οδού «Κατερίνης – Δίον – Πλατανάκια-Γρίτσα» και συγκεκριμένα στη Δημοτική Κοινότητα Καρίτσας, την αρμοδιότητα συντήρησης της οποίας, έχει η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας.

Οι εργασίες που προβλέπονται για την υλοποίηση του έργου περιλαμβάνουν, περιληπτικά, εκσκαφές, επιχώσεις, καθαρισμούς και επενδύσεις τάφρων, κατασκευή σωληνωτού οχετού Φ80 μετά των φρεατίων αυτού, αποκατάσταση στηθαίου ασφαλείας, αποκαταστάσεις ασφαλτικών οδοστρωμάτων, εργασίες διαγραμμίσεως στα νέα ασφαλτοστρωμένα τμήματα και εργασίες σήμανσης-ασφάλειας οδών, με τοποθέτηση πινακίδων κατάλληλου τύπου.

Επιτόπιο έλεγχο στις εργασίες, πραγματοποίησε, η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κ. Σοφία Μαυρίδου, συνοδευόμενη από τον Επιστημονικό Συνεργάτη της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, κ. Δημήτρη Ρουκά και τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, κ. Παναγιώτη Μαυρίδη, εκφράζοντας την ικανοποίησή τους καθώς και την αναγκαιότητα και τη σπουδαιότητα του εν λόγω έργου.

«Ένα σημαντικό έργο της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας ξεκίνησε σήμερα. Η υλοποίηση έργων βελτίωσης και συντήρησης του οδικού δικτύου, αποτελεί προτεραιότητά μας. Με στοχευμένες παρεμβάσεις, που περιλαμβάνουν αποκαταστάσεις οδοστρώματος, διαγραμμίσεις, αντικατάσταση κατεστραμμένων σημάτων και στηθαίων ασφαλείας, τοποθέτηση πινακίδων κ.ά., αναβαθμίζουμε την περιοχή και την καθημερινότητα των πολιτών»,επεσήμανε η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ