Μενού Κλείσιμο

Ελλάδα – Κορονοϊός: Με ΠΝΠ επίταξη σε μάσκες, αναπνευστήρες και υγειονομικό ρουχισμό

Στην επίταξη διαφόρων φαρμάκων, αναπνευστήρων, υγειονομικού ρουχισμού, μασκών και ότι άλλου εξοπλισμού που ανήκει σε ιδιώτες και είναι απαραίτητος αυτές τις κρίσιμες μέρες, προχωρά η κυβέρνηση με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

«Η ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην Ελληνική Επικράτεια» αποτελεί έκτακτη ανάγκη σε περίοδο ειρήνης, όπως αναφέρεται στην ΠΝΠ, αναγκάζοντας  το Δημόσιο στην επίταξη κινητών πραγμάτων. 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας επιτάσσονται, για διάστημα μέχρι 6 μήνες «κινητά, αναλώσιμα και μη, τα οποία ανήκουν σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και εμπίπτουν στην έννοια του ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, των μέσων ατομικής προστασίας και των φαρμάκων.

Ειδικός νοσοκομειακός εξοπλισμός που εμπίπτει στη διαδικασία επίταξης, ενόψει της έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας, είναι: αναπνευστήρες, κλίνες νοσηλείας, πάγιος εξοπλισμός κλινών, μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών ενδείξεων, κλειστά κυκλώματα αναρρόφησης και αναγκαία ιατροτεχνολογικά προϊόντα συνοδά προς τη λειτουργία αναπνευστήρων.

Μέσα ατομικής προστασίας ορίζονται: μάσκες κάθε είδους, μέσα ατομικής προφύλαξης και υγειονομικός ρουχισμός. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου προσδιορίζονται συγκεκριμένα εκ των ανωτέρω ειδών τα προς επίταξη κινητά ανά είδος και η χρήση τους, καθώς και η χρονική διάρκεια της επίταξης.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας προβλέπονται οι πιστώσεις για την αποζημίωση της χρήσης του προς επίταξη εξοπλισμού και για την εύλογη αποζημίωση των δικαιούχων ως προς τον αναλώσιμο εξοπλισμό.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ