Μενού Κλείσιμο

Ευκαιρία (σοβαρής) «θωράκισης»

11.630.000 ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα στην Πιερία με υπογραφή του αν. Υπουργού Οικονομίας

Την ευκαιρία σοβαρής αντιπλημμυρικής θωράκισης έχει η Πιερία μετά την υπογραφή απόφασης με την οποία ενισχύεται ο νομός μας με το ποσό των 11,6 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αποκατάστασης των σημαντικών ζημιών που προκάλεσαν οι βροχοπτώσεις του Νοεμβρίου και του Μαρτίου. Τα 11,6 εκατομμύρια είναι μόλις ένα τμήμα των χρημάτων από τα 38,3 εκατομμύρια, που εγκρίθηκαν για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τον ίδιο λόγο.

Τα χρήματα (εφόσον υπάρχει η σχετική ωριμότητα σε μελέτες) θα κατευθυνθούν σε έργα αποκατάστασης στον Πέλεκα, στην διάβαση Ξηρολακίου, σε όλο το επαρχιακό δίκτυο στο οδόστρωμα αλλά και σε σημεία που έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις σε ρέματα και τάφρους. Απομένει να αποδειχθεί η ετοιμότητα της αυτοδιοίκησης να απορροφήσει τα χρήματα έγκαιρα, ώστε να μην δούμε σε επανάληψη εικόνες του 2017 στο μέλλον…

Αποκατάσταση στον Πέλεκα με 1.500.000 ευρώ

Μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα που συνέβησαν σε όλη την επικράτεια της ΠΕ Πιερίας την 15η μέχρι και την 17η Νοεμβρίου, απαιτείται άμεσα ο καθαρισμός και η αποκατάσταση βάθρων, πρανών και πασσάλων θεμελίωσης της γέφυρας του ποταμού Πέλεκα, όπου μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις έχει σημειωθεί σημαντική διάβρωση της κοίτης με επιτακτική ανάγκη την ενίσχυση – αποκατάσταση των βάθρων και της περιοχής των πασσάλων θεμελίωσης.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν: α) Καθαρισμό ρέματος από φερτές ύλες, β) Διαμόρφωση και αποκατάσταση διατομών ρέματος ανάντι και κατάντι της γέφυρας, γ) Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων (σαρζανέτ) για την προστασία των πρανών, των βάθρων του πυθμένα και των πασσάλων θεμελίωσης καθώς και ενίσχυση των μέτρων προστασίας, δ) Διάθεση υλικών προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών για την άρση επικινδυνότητας των συνοδών συνεπειών. Θα πραγματοποιηθούν εργασίες παρεμβάσεων στην κοίτη και στα πρανή του ρέματος «Πέλεκα» (ποταμός «Λεύκος»), στο ύψος της υφιστάμενης γέφυρας επί της διασταύρωσης του ρέματος με την οδό «Δημοτικού Σταδίου».

Αποκατάσταση πρανών και Διάβασης Ξηρολακίου με 500.000 ευρώ

Το έργο αφορά την αντιμετώπιση των καταστροφών που προκλήθηκαν στην διάβαση του Ξηρολακίου επί της Δευτερεύουσας Επαρχιακής Οδού Δ6. Για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων στην ευρύτερη περιοχή απαιτείται διευθέτηση της κοίτης στην συγκεκριμένη θέση και μέτρα αποκατάστασης: α) Καθαρισμός ρέματος από λάσπη και φερτές ύλες, β) Αποκατάσταση και επαναδιαμόρφωση ρέματος ανάντι και κατάντι της διάβασης, γ) Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων (σαρζανέτ) για την αποκατάσταση της ευστάθειας των πρανών ως μέτρο προστασίας τους, δ) Διάθεση υλικών προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών για την άρση επικινδυνότητας των συνοδών συνεπειών, ε) Αποκατάσταση ιρλανδικού ρείθρου

Αποκατάσταση βλαβών καταστρώματος οδού σε όλο το οδικό δίκτυο με 1.200.000 ευρώ

Είναι επιτακτική ανάγκη να γίνουν εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών σε μήκη οδοποιίας, που έχουν προκληθεί από την ανεξέλεγκτη ροή των υδάτων επί του οδοστρώματος, σε όλο το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της ΠΕ Πιερίας και έργα προστασίας και ασφαλούς χρήσης της οδού. Η αποκατάσταση θα περιλαμβάνει καταρχήν την άρση καταπτώσεων, την απομάκρυνση φερτών υλικών, χώματος και λάσπης από την επιφάνεια του καταστρώματος, με καθαρισμό ερεισμάτων, παράπλευρων τάφρων (χωμάτινων και επενδεδυμένων), σε τοπικό επίπεδο και στη συνέχεια προβλέπονται εργασίες για αποκατάσταση οδοστρωσίας

Εργασίες αποκατάστασης κατολισθέντων τμημάτων στο οδικό δίκτυο με 850.000 ευρώ

Μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα που συνέβησαν όπου και έπεσαν περισσότερα από 350 χιλ. βροχής, κάτι που αντιστοιχεί σχεδόν στην υπερδιπλάσια ετήσια βροχόπτωση στον Νομό Πιερίας, παρατηρήθηκαν φαινόμενα κατολίσθησης, είτε με σημαντικές καταπτώσεις πρανών είτε με καθιζήσεις του καταστρώματος της οδού σε θέσεις όπου στην ευρύτερη περιοχή είχε εντοπισμένη κατολίσθηση με αποτέλεσμα να είναι επικίνδυνη ή και αδύνατη η προσπέλαση των οδών. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη η αποκατάσταση των κατολισθέντων τμημάτων στις  περιοχές Μοσχοποτάμου, Ελατοχωρίου προς όρια νομού Πιερίας, στην περιοχή της 8ης Επαρχιακής οδού Λεπτοκαρυάς – Καρυάς – όρια Νομού Πιερίας και στην 16η Επαρχιακή οδό Σκοτεινά – Φτέρη.

Εργασίες αποκατάστασης τμήματος διαδημοτικής οδού Σκοτίνας – Π. Σκοτίνας, με 500.000 ευρώ

Παρατηρήθηκαν φαινόμενα κατολίσθησης – βλαβών στην διαδημοτική οδό Σκοτίνας – Π. Σκοτίνας, Δήμου Δίου – Ολύμπου, που χρήζουν αποκατάστασης για την άρση της επικινδυνότητας. Μεταξύ άλλων, τα προτεινόμενα έργα περιλαμβάνουν σποραδική άρση των καταπτώσεων και επανακατασκευή των επιχωμάτων, σε συνολικό μήκος περίπου 2,50χλμ., στα σημεία όπου η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα την έντονη διάβρωση αυτών, τμηματική διάνοιξη τάφρου απορροής κλπ.

Εργασίες αποκατάστασης στην δημοτική οδό της παραλιακής ζώνη Μακρυγιάλου με 600.000 ευρώ

Παρατηρήθηκαν φαινόμενα κατολισθήσεων – διάβρωσης στην παραλιακή ζώνη της τοπικής κοινότητας Μακρυγιάλου του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού. Απαιτούνται εργασίες αποκατάστασης.   Πιο συγκεκριμένα, στην παραλιακή ζώνη Μακρυγιάλου παρουσιάσθηκαν φαινόμενα διάβρωσης και ειδικά στη νότια είσοδο της ΤΚ Μακρυγιάλου, ερχόμενοι από την αρχαία Πύδνα έγινε κατολίσθηση πρανούς κατά μήκος οδού μήκους 80,00μ. και ύψους 4,00μ. πεζοδρομίου αλλά και πρανούς εντός οικισμού, με συνέπειες να κινδυνεύουν κατοικίες.

Επίσης προβλέπονται, εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης οδικών δικτύων, υδατορεμάτων, αντιπλημμυρικών, στραγγιστικών και συλλεκτήριων τάφρων της ΠΕ Πιερίας, προϋπολογισμού 6.480.398 ευρώ

Οι έντονες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την πλήρωση με όμβρια ύδατα καθώς και με φερτά υλικά, των υδατορεμάτων, των αντιπλημμυρικών συλλεκτήριων τάφρων και των στραγγιστικών καναλιών καθώς και των οδικών δικτύων με συνέπεια την υπερχείλισή τους και την κατάκλυση αγροτικών περιοχών και αρχαιολογικών χώρων. Οι εργασίες θα γίνουν σε : Ν. Έφεσσο – Κονταριώτισσα – Καρίτσα – Δίον (στην 5η Επαρχιακή οδό), Ν. Κεραμίδι – Αρωνάς – Μοσχοπόταμο (στην 4η Επαρχιακή οδό), Σβορώνο – Νεοκαισάρεια – Μοσχοχώρι – Βρύα – Ρητίνη – Ελατοχώρι (στην 15η Επαρχιακή οδό), Μ. Μηλιά – Φωτεινά – Αγ. Δημήτριο – Φτέρη (στην 13η Εθνική Οδό), Γανόχωρα – Αγ. Ιωάννη – Ρυάκια (στην 3η Επαρχιακή οδό), ανάντι της 5ης Επ. Οδού έως τάφρο Στουπίου (Ξηρολάκι), ανάντι της 5ης Επ. Οδού & πλησίον αρχαιολογικού χώρου (Ουρλιάς), κατάντι του παράπλευρου οδικού δικτύου  (Τοπόλιανη),  στη συμβολή με το ρέμα Ξηρολάκι,  στη συμβολή με το ρέμα Ενιππέα, στην περιμετρικη τάφρο Πλατανακίων.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ