Μενού Κλείσιμο

Δήμος Κατερίνης: Ξεκινά η κτηματογράφηση στην Ολυμπιακή Ακτή

Στο πλαίσιο της μελέτης κτηματογράφησης της περιοχής επέκτασης της Πολεοδομικής Ενότητας 11 Ολυμπιακής Ακτής, όπως αυτή ορίζεται από το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. του Δήμου Κατερίνης, τους κυρίους ή νοµείς ακινήτων της περιοχής επέκτασης ΠΕ 11 Ολυμπιακής Ακτής, να υποβάλλουν δηλώσεις ιδιοκτησίας.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να προσέρχονται στο γραφείο της Γραμματείας της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης στον 2ο όροφο του Δημαρχείου επί της πλατείας Δημαρχείου στην Κατερίνη, τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Η δήλωση υποβάλλεται σύμφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 1337/83, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 2242/94.

Τα όρια της περιοχής επέκτασης και η πλήρης αποτύπωση αυτής εμφανίζονται στο χάρτη, ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στην Υπηρεσία Δόμησης και στον ιστότοπο του Δήμου Κατερίνης http://www.katerini.gr/down/2019/banners/epektash_ol_akths/XARTHS.jpg

Το έντυπο της Δήλωσης ιδιοκτησίας χορηγείται από τη Γραμματεία της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης και βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο του Δήμου Κατερίνης

Απαραίτητα στοιχεία,  τα οποία συνυποβάλλονται με τη δήλωση ιδιοκτησίας είναι:

-Φωτοτυπία ταυτότητας

-Συμβόλαια σημερινού ιδιοκτήτη και παλαιοτέρου (ημερομηνίας ελέγχου 28.5.2014) και τα τοπογραφικά διαγράμματα που τα συνοδεύουν.

-Αντίγραφα μερίδας σημερινού ιδιοκτήτη και παλαιοτέρου (ημερομηνίας ελέγχου 28.5.2014.).

α) Αντίγραφο Κτηματολογικού Φύλλου (από Κτηματολογικό Γραφείo)

β) Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος (από Κτηματολογικό Γραφείo)

Σημείωση: Σε περίπτωση που η ιδιοκτησία δεν έχει δηλωθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο ή έχει υποβληθεί διόρθωση σφαλμάτων ή δικαστική διαμάχη, τότε υποβάλλονται πιστοποιητικά μεταγραφής, ιδιοκτησίας,  βαρών και μη διεκδικήσεων.

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ιδιοκτησίας ορίζεται έως το τέλος Απριλίου.

Όπως αναφέρει ο Δήμος Κατερίνης, η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το Ν.2242/94, η δε παράλειψη υποβολής της συνεπάγεται όλες τις επιπτώσεις της παρ.5 του άρθρου 6 του παραπάνω νόμου για την ιδιοκτησία ως εξής:

α. Κάθε δικαιοπραξία εν ζωή είναι αυτοδικαίως και απολύτως άκυρη αν δεν επισυνάπτεται σε αυτήν πιστοποιητικό του Δήμου, με το οποίο θα βεβαιώνεται η υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας.

β. Δεν χορηγείται άδεια οικοδομής στο ακίνητο χωρίς την υποβολή κυρωμένου αντιγράφου της δήλωσης ιδιοκτησίας και του παραπάνω αναφερόμενου πιστοποιητικού.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ