Μενού Κλείσιμο

«Δάσωση γεωργικών γαιών»

Έως τέλος Φεβρουαρίου η κατάθεση των δικαιολογητικών στη Διεύθυνση Δασών Πιερίας

Ποια δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλουν οι δικαιούχοι και τι πρέπει να προσέξουν

Έως το τέλος του Φεβρουαρίου έχουν προθεσμία να υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά, οι δικαιούχοι επιδότησης του μέτρου 2.1.1. (Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Εκτάσεων), προκειμένου «να τύχουν της εκάστοτε ετήσιας πριμοδότησης», σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δασών Πιερίας.

Οι δικαιούχοι, θα πρέπει να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Δασών Πιερίας τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση Πληρωμής και Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε) από την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών ή από την ομάδα ελέγχου στην οποία υπέβαλαν το έντυπο ΟΣΔΕ.
2. Δήλωση Εφαρμογής για το εκάστοτε έτος (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή), την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στη Δ/νση Δασών Πιερίας.
3. Αντίγραφο της 1ης σελίδας του Τραπεζικού Λογαριασμού
4. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
Οι δικαιούχοι, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, αφού όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση «η μη υποβολή των συγκεκριμένων δικαιολογητικών με αύξοντα αριθμό 1 και 2 θεωρείται η μη καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης για το συγκεκριμένο έτος.
Η κατ΄επανάληψη όμως της μη υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών (1 και 2) το επόμενο έτος θεωρείται ως μονομερής διακοπή της επένδυσης και συνεπάγεται την επιστροφή των οικονομικών ενισχύσεων των μέχρι σήμερα καταβληθέντων οικονομικών ενισχύσεων.»
Η Διεύθυνση Δασών, διευκρινίζει επίσης: «Σε περίπτωση θανάτου του επενδυτή θα πρέπει ο κληρονόμος ή οι κληρονόμοι αυτού, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης της δασωθείσης έκτασης, να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά της μεταβίβασης.
Επίσης, στις περιπτώσεις εκείνες, που για μία επένδυση (δάσωση), οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι του ενός, οφείλουν μέσω ιδιωτικών συμφωνητικών, να διασφαλίσουν την ύπαρξη ενός και μόνο δικαιούχου για κάθε επένδυση και την υποβολή μιας Δήλωσης Εφαρμογής.
Στο εξής, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 139342/30-12-2015 έγγραφο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, θα πρέπει κάθε επενδυτής του μέτρου 2.2.1 Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Εκτάσεων να τηρεί Δασοπεριβαλλοντικό Φάκελο με όλα τα έγγραφα εκείνα που αφορούν την σχετική επένδυση.
Επίσης, για την καταβολή των ετησίων πριμοδοτήσεων ετών 2015 και 2016 απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι επενδυτές που υπάγονται στα παραπάνω προγράμματα ν δάσωσης γεωργικών γαιών, να εγγραφούν ή να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στο Μητρώο Αγροτών.
Η εγγραφή – ενημέρωση στο ΜΑΑΕ (Μητρώο Αγροτών) γίνεται με τους εξής τρόπους:
-ηλεκτρονικά απευθείας από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, δημιουργώντας ένα λογαριασμό χρήστη, η εγγραφή πραγματοποιείται με την επιλογή της υπηρεσίας «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» στην ηλεκτρονική πλατφόρμα http://e-services.minagric.gr – η πρόσβαση γίνεται και μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΕΠΕ http://www.opekepe.gr/maae.asp
-είτε μέσω των κατά τόπων Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ
Εν συνεχεία ανεξάρτητα από τον τρόπο εγγραφής ο ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να λάβει επικαιροποιημένη βεβαίωση, που σχετίζεται με το ΜΑΑΕ απευθύνεται στα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων των Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ) του ΥΠΑΑΤ μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών του.»

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ