Μενού Κλείσιμο

Χειμερινές εκπτώσεις 2020 – Τι προκύπτει από την Πανελλαδική έρευνα της ΕΣΕΕ: Σαν να μην έγιναν…

Οι επιδόσεις των επιχειρήσεων κινήθηκαν καθοδικά καθώς το 69% των επιχειρήσεων κατέγραψε χαμηλότερες πωλήσεις κατά τη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων του 2020 σε σχέση με τις αντίστοιχες του 2019. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από την έρευνα της ΕΣΕΕ σε όλη την Ελλάδα. Από την ίδια έρευνα προκύπτει πως μόλις μια στις τέσσερις επιχειρήσεις παρουσίασε καλύτερα αποτελέσματα πωλήσεων σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων.

 

Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των καταναλωτών και των επιχειρηματιών για τα αποτελέσματα της εκπτωτικής περιόδου είναι ενδεικτικό των εξελίξεων στο σύνολο της οικονομίας. Οι εκπτώσεις λειτουργούν θετικά για την αγορά και την οικονομία, καθώς οι καταναλωτές προσβλέπουν σε ευκαιρίες αγορών ενώ οι έμποροι δημιουργούν θετικές προσδοκίες για τις πωλήσεις τους, συνιστώσες που συμβάλλουν στη βελτίωση του γενικότερου κλίματος και συνδιαμορφώνουν την επικαιρότητα. Για μία ακόμη φορά το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ πραγματοποίησε την περιοδική έρευνα για την κίνηση της αγοράς κατά τη χειμερινή εκπτωτική περίοδο του 2020. Η έρευνα ήταν τηλεφωνική με  χρήση δομημένου ερωτηματολογίου σε δείγμα 350 επιχειρήσεων, εφαρμόζοντας στρωματοποιημένη δειγματοληψία σε δύο στάδια, σε εμπορικές αγορές αστικών κέντρων της χώρας.

Τα συνοπτικά αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν πως τα αποτελέσματα των χειμερινών εκπτώσεων 2020 δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, δεδομένου ότι δεν καταγράφηκε ανάκαμψη των πωλήσεων για την πλειονότητα των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, για τις 7 στις 10 επιχειρήσεις οι πωλήσεις ήταν χαμηλότερες σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ για το 24% των επιχειρήσεων παρέμειναν σταθερές και μόνο για το 7% κινήθηκαν σε καλύτερα επίπεδα. Οι πωλήσεις κατά τις χειμερινές εκπτώσεις το 2020 δεν ήταν ενθαρρυντικές συγκριτικά τόσο με εκείνες των χειμερινών του 2019 όσο και με τις αντίστοιχες των θερινών του ίδιου έτους. Ο λόγος εντοπίζεται στο γεγονός πως το ποσοστό των επιχειρήσεων που εμφάνισαν πτώση των πωλήσεων ενισχύθηκε οριακά, εις βάρος όσων επιχειρήσεων εμφάνισαν ενίσχυση ή σταθερότητα των πωλήσεων

Ως προς το ύψος του ποσοστού έκπτωσης στις εμπορικές αγορές, σχεδόν 1 στις 2 επιχειρήσεις διαμόρφωσε το ποσοστό έκπτωσης μεταξύ 21% και 40%, ενώ 1 στις 4 πραγματοποίησε εκπτώσεις μικρότερης τάξης, έως και 20%.

Το 55% των επιχειρηματιών διέκρινε το διάστημα του Ιανουαρίου ως την καλύτερη περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων, από άποψη αγοραστικής κίνησης.

Στα καταστήματα στον επιμέρους κλάδο της ένδυσης-υπόδησης οι ισχυρές πιέσεις διατηρήθηκαν, παρά το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των συγκεκριμένων επιχειρήσεων προχώρησαν σε εκπτώσεις μεγαλύτερες του 40%. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση των πωλήσεων ανά κατηγορία αγαθών κατά τις χειμερινές εκπτώσεις του 2020. Τα καταστήματα στον επιμέρους κλάδο της ένδυσης-υπόδησης σημείωσαν ιδιαίτερα αρνητικές επιδόσεις, καθώς το 75% δήλωσε ότι οι πωλήσεις τους ήταν χαμηλότερες σε σχέση με πέρυσι, παρά το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των συγκεκριμένων επιχειρήσεων προχώρησαν σε εκπτώσεις μεγαλύτερες του 40%

Κατά την περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων παγιώνεται η χρήση πλαστικού χρήματος, καθώς σχεδόν οι 7 στις 10 συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω καρτών (έναντι 5 στις 10 συναλλαγές την αντίστοιχη περίοδο του 2019).

Τέλος να σημειωθεί, πως σύμφωνα με την έρευνα, το 81% των επιχειρηματιών δήλωσαν πως σκοπεύουν να συνεχίσουν τις προσφορές τους και μετά τη λήξη των χειμερινών εκπτώσεων, ενδεχομένως μέχρι την εκποίηση των αποθεμάτων τους, γεγονός ενδεικτικό των ισχυρών πιέσεων που έχουν δεχθεί τα καταστήματα λιανικής το τελευταίο χρονικό διάστημα

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.