Μενού Κλείσιμο

Ανακοίνωση: Γενική Διεύθυνση Δασών Διεύθυνση Δασών Πιερίας

Ελληνική Δημοκρατία Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης

Ανακοινώνουμε ότι με την υπ’αριθμ. 298/6-2-2020 πράξη μας, που στείλαμε για έκθεση στο Δημ. Κατάστημα του Δήμου Δίου-Ολύμπου της Π.Ε. Πιερίας, χαρακτηρίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79 «Περί προστασίας Δασών κλπ», μετά από αίτηση της κ. Γεωργούση Παναγιώτη του Διονυσίου, ως «Μη Δασικού Χαρακτήρα» η έκταση εμβαδού 188,85 τ.μ., με στοιχεία Α4-Α5-Α6-Α7-Α8-Α9-Α10-Α11-Α4 που βρίσκεται στη θέση «Γρίτσα», της Δημ. Ενοτ. Λιτοχώρου, του Δήμου Δίου-Ολύμπου της Π.Ε. Πιερίας, καθώς δεν υπάγεται στην κατηγορία δασών ή δασικών εκτάσεων κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως ισχύουν σήμερα.

Κατερίνη 6-2-2020

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

Γεώργιος Χ. Μαυρίδης

Δασολόγος με Α’ βαθμό

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.