Μενού Κλείσιμο

Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: Ανάδειξη (τοπικών) προϊόντων σε δύο άξονες

Συνάντηση εργασίας πραγματοποίησαν οι εμπλεκόμενοι με τον γεωργοδιατροφικό τομέα φορείς και ο πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κώστας Κιλτίδης, με βασικό θέμα την ανάδειξη των γεωργοδιατροφικών προϊόντων της Κεντρικής Μακεδονίας. Η προσπάθεια εντάσσεται στο πλαίσιο δράσης της Περιφέρειας να αναδείξει την ταυτότητα και την ποιότητας των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα.

 

Τα πρώτα συμπεράσματα που προέκυψαν από την σύσκεψη -στην οποία συμμετείχαν και οι πρόεδροι των Επιμελητηρίων Κεντρικής Μακεδονίας- είναι θετικά, αφού για μια ακόμη φορά επισημάνθηκε η δυναμική του πρωτογενούς τομέα στην Κεντρική Μακεδονία και με δεδομένο πως στην Περιφέρειά μας παράγεται το 26% του αγροτικού ΑΕΠ της χώρας. «Με την θωράκιση των προϊόντων μας με το Μακεδονικό Σήμα Ποιότητας, θωρακίζουμε τον τόπο μας», ανέφεραν οι συμμετέχοντες οι οποίοι συμφώνησαν ως προς το ότι ο αγροτικός τομέας είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την οικονομία και τον τουρισμό.

Η συνάντηση κινήθηκε σε δύο άξονες. Ο πρώτος επικέντρωσε στην ταυτοποίηση των γεωργοδιατροφικών προϊόντων σε επίπεδο νομού ή περιφέρειας, που συγκεντρώνουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, για τη σύνταξη φακέλου και την υποβολή αίτησης καταχώρισης ονομασίας στο κοινοτικό μητρώο Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ) και Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων (ΕΠΙΠ).

Ο δεύτερος άξονας επικέντρωσε στην «επιβεβλημένη» όπως την χαρακτήρισαν, καταχώριση των προϊόντων με ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά υψηλής προστιθέμενης αξίας, που έχουν αναφορά ιστορικότητας, παράδοσης και διατροφικού πολιτισμού της Μακεδονίας.

Ο αγροδιατροφικός τομέας είναι η ναυαρχίδα των εξαγωγών της Κεντρικής Μακεδονίας.

Η ισχυροποίηση της ταυτότητας των προϊόντων μας, η καταχώρηση τους με ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά υψηλής προστιθέμενης αξίας, που έχουν αναφορά ιστορικότητας, παράδοσης και διατροφικού πολιτισμού του τόπου μας, ανοίγει δρόμους επιχειρηματικών συνεργασιών και συμφωνιών με μεγάλες διεθνείς εταιρείες, αναφέρει σχετική ανακοίνωση, που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.